Första AP-fonden har beslutat att under året fasa ut fossila investeringar och regeringen understryker i sin årliga utvärdering av fonderna att de ska leva upp till Parisavtalet. Det är hög tid att övriga AP-fonder också tar sitt ansvar och lämnar fossilt, skriver tolv svenska civilsamhällesorganisationer.

Under några månader har all kraft gått åt till att bekämpa covid-19 pandemin i många länder. Men i skuggan av pandemin är världen också mitt uppe i en brinnande klimatkris. Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till utsläppen av växthusgaser. Trots detta hade Första till Fjärde AP-fonderna under förra året investeringar på över 16 miljarder kronor i 89 av världens 200 största fossila bolag. Fondernas klimatavtryck har ökat med 3 procent sedan de började mäta dessa avtryck 2015.

Första AP-fondens besked tidigare i vår att dra sig ur bolag med fossil verksamhet var därför välkommet. Under året ska de avyttra alla sina fossila investeringar. Regeringen lyfte också fram Första AP-fondens beslut i sin årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet som presenterades nyligen. I utvärderingen understryker regeringen att investeringar i fossil energi inte ligger i linje med Parisavtalets mål. Och i Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som nyligen beslutats av riksdagen konstateras att det krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör för att Parisavtalets mål ska kunna nås.

De statliga AP-fonderna förvaltar totalt ca 2 000 miljarder kronor av svenskarnas pensionspengar. Detta är ett betydande belopp och innebär ett stort ansvar. Fondernas investeringar har länge varit föremål för en kritisk debatt i Sverige. Vi välkomnar att Riksrevisionen nu har beslutat att granska AP-fondernas hållbarhetsarbete. Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet och om det har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap.

Första till Fjärde AP-fonderna, som förvaltar merparten av pensionskapitalet, fick i januari förra året ett nytt regelverk som slår fast att pensionspengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna ska främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på långsiktig avkastning.

Det är uppenbart att framtiden inte finns i fossilindustrin. Men AP-fonderna gör uppenbarligen olika bedömningar av de finansiella riskerna med fossila investeringar. Första AP-fonden bedömer att den pågående omställningen till en fossilfri ekonomi innebär en stor osäkerhet för bolag som är verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin. Investeringar i dessa bolag kommer därmed att medföra en högre finansiell risk för fonden. Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har uppgett att de hellre behåller investeringarna och försöker påverka bolagen att minska utsläppen än säljer av innehav i koldioxidintensiva sektorer. Men om hela affärsmodellen för bolag är att producera fossila bränslen blir det svårt att se hur AP-fonderna skulle kunna påverka dessa bolag till en hållbar omställning. Utvinning av kol, olja och gas är dessutom på många håll i världen kopplat till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och stor miljöförstörelse.

Finansiella aktörer har en central roll när det gäller att styra om investeringar till mer hållbara verksamheter och se till att vi uppnår målen i Parisavtalet. Allt fler aktörer på finansmarknaden börjar förstå de finansiella riskerna med investeringar i fossila bränslen. Oron för att tillgångar ska bli värdelösa (strandade) ökar och ett växande antal banker och finansieringsinstitut har dragit sig ur utvinning av kol, olja och gas. Riskerna är helt enkelt för stora. AP-fonderna borde sälla sig till dessa investerare och ligga i framkant när världen nu ska ställa om mot en fossilfri ekonomi och en hållbar utveckling. Om vi ska klara 1,5-gradersmålet måste fossila bränslen stanna kvar i marken.

När vårt samhälle nu ska startas upp igen efter corona-pandemin måste det bli en omstart som räddar klimatet och leder till en hållbar framtid. Våra pensionspengar måste vara en del av lösningen och investeras i långsiktigt hållbara verksamheter. Det är dags att övriga AP-fonder drar sig ur fossila investeringar och att regeringen noga följer upp att fonderna lever upp till Parisavtalet och inte fortsätter investera i det som förstör vår planet.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare, Forum Syd
Isadora Wronski, chef, Greenpeace
Anna Wigenmark, generalsekreterare, Ordfront
Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Hanna Dahlström, kanslichef, FIAN Sverige
Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare, Emmaus Stockholm
Klara Knapp, ordförande, Latinamerikagrupperna
Ossian Matthiessen, talesperson, Klimataktion
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Maria Hammer, talesperson, Divestera AP-fonderna

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Debatt & opinion

Guide till att sluta finansiera miljöbrott i Amazonas regnskog

Latinamerikagruppernas utlandspraktikant Sofia Stjernholm Vladic har varit på en fyra månaders praktik i Ecuador. Under praktiken har hon jobbat nära Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conaie samt miljöorganisationen UDAPT (Unión de Afectados/as por Texaco) och tagit del av deras dagliga arbete i kampen för urfolks rättigheter, naturens rättigheter, hållbara jordbruk och jämställdhet. Conaie och UDAPT arbetar båda för […]

· Reportage, Nyheter, Debatt & opinion

Rasism och djupt socialt missnöje bakom protesterna i Peru

Sedan mer än två månader tillbaka skakas Peru av lokala generalstrejker, vägblockader och folkliga mobiliseringar. Protester som har besvarats med polisövervåld, vilket har resulterat i mer än sextio dödade och hundratals skadade demonstranter.

· Nyheter, Debatt & opinion

Klimataktivister delar ut tårtor med blodigt och oljigt innehåll vid AP-fondskontor i Stockholm och Göteborg

Just nu står klimat- och människorättsaktivister utanför Andra, Tredje och Sjunde AP-Fondens kontor i Göteborg respektive Stockholm och delar ut tårtbitar med blodrött eller svart flytande innehåll. Innehållet vittnar om AP-fondernas smutsiga investeringar som döljer sig bakom den polerade ytan. Aktionen är koordinerad av bland andra Extinction Rebellion, Afrikagrupperna, Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna och sker även digitalt på sociala medier.

· Nyheter, Debatt & opinion

“Vi behöver slå vakt om allas rättigheter och organisera oss för ett rättvist, inkluderande och solidariskt samhälle”

2022 års valutgång är en viktig påminnelse om att demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt försvaras, i Latinamerika och i Sverige.

· Nyheter, Debatt & opinion

Regeringens beslut kränker urfolksrätten

Tillsammans med andra människorättsorganisationer riktar vi kritik mot det omdebatterade gruvprojektet i Kallak/Gállok.

· Nyheter, Debatt & opinion

Latinamerikagrupperna är kritiska mot regeringens beslut om gruvnäring i Gállok

Latinamerikagrupperna ställer sig starkt emot regeringens beslut att godkänna koncession för gruvnäring av bolaget Bewoulf Mining i Gállok. 

· Nyheter, Debatt & opinion

Regeringen måste ta sitt ansvar – skärp hållbarhetskraven för AP-fonderna

Svenska folket ska inte behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön, skriver vi, och tolv andra civilsamhällesorganisationer, i en debattartikel idag.

· Nyheter, Debatt & opinion

Därför anmälde vi AP-fonderna till FN

En stor del av svenskarnas framtida pensioner investeras genom AP-fondernas i fossila tillgångar, palmolje- och sojajättar och köttbolag. Det vill vi ändra på och därför anmälde vi AP-fonderna, skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med ett stort antal debattörer.

· Nyheter, Debatt & opinion

Uppmaningar till AP-fonderna och regeringen efter Riksrevisionens granskning

AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni. Med anledning av Riksrevisionens granskning vill vi lyfta fram några problematiska områden för AP fondernas investeringar, som […]

· Debatt & opinion

Vi fördömer alla försök att ogiltigförklara det peruanska folkets röst

Presidentvalet i Peru den 6 juni har spätt på den sedan tidigare existerande polariseringen mellan stad och landsbygd och ökad politisk instabilitet befaras. Vänsterkandidaten Pedro Castillo som vann valet med ytterst knapp marginal blir den femte stats- och regeringschefen på tre år. Rivalen och högerkandidaten Keiko Fujimori hävdar att fusk förekommit och kräver att tusentals valsedlar ogiltigförklaras.

· Debatt & opinion