Latinamerika är den region i världen som är minst jämlik vilket är ett kvitto på den hänsynslösa verklighet som majoriteten av dess befolkning lever i varje dag. En studie av Oxfam visar att Latinamerikas och Karibiens 10% rikaste personer äger ungefär 71% av den totala befolkningens rikedom.[1] De åter ökande klyftorna i regionen har utav UNECLAC (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean), uppmärksammats som en av de främsta utmaningarna i Latinamerika. UNECLAC förklarar tydligt att en minskning av inkomstskillnader är nyckeln till att utrota fattigdom och svaret på hur man kan nå FN:s första hållbarhetsmål i deras 2030 Agenda. 

Utvecklingen i Latinamerika och minskningen av fattigdom är fortfarande ett pågående arbete som tar två steg fram och ett steg tillbaka. Även om vi har sett en makroekonomisk förbättring under 2000-talet där folk- och arbetarrörelser har krävt rätten till ett värdigt liv har de senaste kriserna blottat befintliga systematiska begränsningar som fortfarande finns kvar. Dessa begränsningar kan upplevas socialt, ekonomiskt och inom rättssystemet, och genomsyrar tyvärr hela Latinamerika.

Inte minst är det synligt under den nuvarande pandemin som har gripit tag i alla världens hörn. Det som för bara några veckor sedan var ett avlägset virus som skulle dö ut med det varma sommarvädret har oundvikligen nått Latinamerika, som nu blivit det nya epicentrumet för COVID-19 pandemin.

Något som är väldigt tydligt under kriser, oavsett om det är ekonomiska kriser, pandemier eller konflikter är att den mest marginaliserade delen av befolkningen alltid är de som blir värst drabbade. Sedan 6 juni har Brasilien rapporterat att mer än 672,000 människor bär på viruset[2].  Ett virus som importerades av de rika men som nu har kommit att bli förödande för Brasiliens fattigaste befolkning. Viruset har nu nått Rio de Janeiros favelor där många människor lever utan tillgång till rent vatten och mat. De lämnas nu åt sitt eget öde som så många gånger förr. Detta då President Jari Bolsonaro hänvisar till viruset som en ”mildare influensa” och svara på anklagelser om dåligt ledarskap genom att säga ”vad vill du att jag ska göra? Vi alla kommer att dö någon gång”. Nu har det till och med gått så långt att President Jari Bolsonaro slutat rapportera antalet dödsfall och tagit bort den officiella statistiken från Brasiliens Hälsoministerier. Totalt har närmare 60,000 människor dött till följd av viruset i Latinamerika och alla länder kommer att ha en väldigt mödosam kamp den närmaste tiden.

Det är fortfarande ovisst vilka konsekvenser vi kommer att uppleva i Latinamerika på lång sikt. Men något som är säkert är att COVID-19 kommer att erbjuda möjligheten att skapa en ny ”vardag”. En vardag som skulle kunna bli mer jämställd och jämlik där utsatta grupper så som Latinamerikas urbefolkning får ökad tillgång till basala rättigheter och där kvinnors inflyttande ökar genom tillgången till fler maktpositioner. Trots att Latinamerika genomgår en tuff tid, finns det ambitioner och förhoppningar att någonting nytt och spännande väntar runt hörnet.

Den här krönikan är skriven av gästskribenten David Gutierrez Arvidsson, M.A. i Diplomati och Internationella Relationer med inriktning inom Latinamerikastudier och Återuppbyggnad av städer efter konflikter från Seton Hall University, USA.

[1] https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-en.pdf

[2] https://www.theguardian.com/world/2020/jun/07/brazil-stops-releasing-covid-19-death-toll-and-wipes-data-from-official-site

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter