Latinamerikagruppernas temagrupp för Buen Vivir och Naturens Rättigheter uppmärksammar den 22 april, Moder Jords dag, genom att förnya sina löften om att försvara henne.

Internationella dagen för moder jord är en dag då vi alla bör stanna upp och reflektera. Tänka på moder jords mående och vad det allt sjukare tillståndet av henne beror på. Klimatförändringarna fortsätter i fel riktning i skrämmande takt trots att vi vet hur allvarligt läget är. Djur och hela ekosystems existens hotas på grund av mänsklig aktivitet. Men inte bara djur och natur drabbas utan även alla vi människor som kallar moder jord vårt hem. Och den sjuka paradoxen är att de grupper av människor som kanske allra starkast levt och lever i samförstånd med moder jord och gjort oss alla tjänsten att försvara henne mot exploatering, också är bland de som drabbas hårdast. Allt för många urfolk, småbrukare och andra miljöförsvarare får betala med sina liv och sin säkerhet. Latinamerika är den kontinent där flest miljöförsvarare mördas på grund av sitt engagemang. Idag är en dag att reflektera över allt detta, uppmärksamma det och kräva förändring.

Men för oss är den 22 april också en dag då vi förnyar våra egna löften av engagemang till Moder Jords försvar och bekräftar vår solidaritet med de som försvarar henne med sina kroppar.

Rättsutvecklingen för att ge naturen juridiska rättigheter är på framfart. I Latinamerika, där vi samarbetar med sociala rörelser för ökat folkligt inflytande, har urfolksrörelsens kamp sett till att Naturen erkänts rättigheter. Liknande processer har gett berg, floder och specifika områden rättigheter i många andra länder såsom Colombia, Nya Zeeland, USA och Indien.

Men – att att enbart lagstifta om naturens rättigheter är inte tillräckligt.

Vi behöver intensifiera vårt arbete för att se till att naturen erkänns rättigheter utifrån förståelsen att demokrati och uppfyllelsen av de mänskliga rättigheterna är starkt sammanlänkade med en respektfull behandling av naturen och viceversa. Vi behöver förstärka det intersektionella rättviseperspektivet i klimat- och miljöfrågan och tydliggöra människors lika värde oavsett hudfärg, ursprung, klass, funktion, sexuell läggning eller kön. Kränkningar av naturens rättigheter drabbar, förutom djur- och växtriket, vatten, marken och luften, även de grupper av människor som redan är förtryckta och marginaliserade i samhället.

Naturens rättigheter kan enligt oss inte uppnås enbart genom en juridisk åtgärd, som uppnås genom lobby hos de mäktiga i samhället. Då blir det en isolerad ö i ett annars orättvist, kolonialt, rasistiskt och patriarkalt system. Vad som måste till är något mycket större än så. Ett brett och horisontellt, inkluderande folkbildnings- och mobiliseringsarbete, som ser till att skaka om samhället från grunden och ifrågasätta det gällande ekonomiska och politiska systemet. Inte minst den förhärskande koloniala synen på naturen, som något att dominera och exploatera.

Vi vill idag även passa på att välkomna initiativet som inför denna symboliska dag lanserats av den plurinationella bolivianska staten, som i samarbete med sociala rörelser, bland de några urfolks- och småbrukarorganisationer, sammankallat till “un re-encuentro con pachamama”, en återträff med Moder Jord. Initiativet går ut på att bjuda in sociala rörelser och andra aktörer runt om i världen att öka sina ansträngningar för att tillsammans verka mot de falska gröna lösningar som bygger på bland annat kapitalism, neokolonialism och antropocentrism och för lösningar som sätter livet i centrum, så som att skapa lagar som skyddar både naturens rättigheter och de som försvarar naturens rätt. Vi ansluter oss till initiativet och lovar att öka våra ansträngningar – gör du?

Temagruppen Buen Vivir och Naturens rättigheter
buenvivir@sal.se

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Välkommen på en storslagen kväll i solidaritetens tecken!

Vårens mest färgsprakande solidaritetsfest! Den 20:e maj i Folkets Hus, Sofielund, i Malmö.

· Nyheter, Evenemang

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter

Temagruppens motion vann i kategori ”Klimat -och miljörättvisa” i årets klimatriksdag

Latinamerikagruppernas temagruppen Buen Vivir och Naturens Rättigheter lämnade in en motion (motion 114) till 2022 års klimatriksdag om naturens rättigheter och skydd för miljöförsvarare. Motionen vann i sin kategori ”Klimat -och miljörättvisa” och var alltså en av tolv motioner som igår över lämnades till representanter för alla riksdagspartier utom SD.

· Nyheter

Regeringens beslut kränker urfolksrätten

Tillsammans med andra människorättsorganisationer riktar vi kritik mot det omdebatterade gruvprojektet i Kallak/Gállok.

· Nyheter, Debatt & opinion

Samtal om mänskliga rättigheter i Colombia

Välkomna på ett samtal och filmvisning som hålls av Latinamerikagrupperna i Eskilstuna och Eskilstuna folkhögskola!

· Nyheter, Evenemang

150 000 familjer i Brasilien riskerar att förlora sina hem

Just nu riskerar över 150 000 familjer i Brasilien att förlora sina hem. Därför har De jordlösas rörelse lanserat en namninsamling, ZERO Evictions, som du kan skriva under!

· Nyheter

Latinamerikagrupperna är kritiska mot regeringens beslut om gruvnäring i Gállok

Latinamerikagrupperna ställer sig starkt emot regeringens beslut att godkänna koncession för gruvnäring av bolaget Bewoulf Mining i Gállok. 

· Nyheter, Debatt & opinion

Vill du bli en del av Latinamerikagruppernas styrelse?

Vill du bli en del av Latinamerikagruppernas styrelse och bidra till en starkare solidaritetsrörelse? Vi söker nu efter styrelseledamöter med olika bakgrunder och erfarenheter som kan vara med och driva föreningens strategiska arbete framåt. Känner du någon som vill engagera sig och som du tror passar för uppdraget? Eller är du intresserad själv?

· Nyheter

“Med feminismen sätter vi namn på allt vi gör”

Småbrukarorganisationen ATC i Nicaragua har under mer än 30 år arbetat med jämställdhet och utformat egna feministiska strategier. Yolanda Areas, som arbetar med jämställdhetsfrågor berättar om en lång resa av intressanta erfarenheter och om vikten av en feminism som utgår ifrån småbrukarorganisationernas egna verklighet. Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) i Nicaragua är en del […]

· Nyheter