Latinamerika är, enligt RFSU, den region i världen med mest restriktiva abortlagstiftning. I dagsläget har fem länder totalförbud mot abort. I resten av länderna tillåter abort av hälsoskäl eller för att rädda den gravidas liv. Endast fyra länder i regionen har i dagsläget fri abort. Men den feministiska gröna vågen har lyft upp abortfrågan på den politiska agendan och lättade abortlagstiftning diskuteras i flera länder.

I dagsläget har fem länder, Dominikanska republiken, Honduras, Nicaragua, El Salvador and Haiti ett totalförbud mot abort. Honduras har även ett totalförbud mot dagen-efter piller, även efter våldtäkt. I El Salvador kan abort ge upp till 40 års fängelse. I Nicaragua är abort totalförbjudet sedan 2006, på Dominikanska republiken sedan 2012. På Haiti är abort idag olagligt, men under 2021 kan lagen komma att omprövas och abort att avkriminaliseras under vissa omständigheter. 

Länder som tillåter abort av hälsoskäl, antingen fysiska eller mentala

I Bolivia, Peru och Colombia är abort endast tillåtet om kvinnans liv är i fara, om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller om fostret är allvarligt skadat. Under 2021 kommer frågan om fri abort att behandlas av den colombianska författningsdomstolen. 

I Costa Rica presenterades under 2021 ett lagförslag för att legalisera abort i landet. I Ecuador är abort sedan i år tillåtet om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt eller om deras liv är i fara sedan. Tidigare var aborter bara tillåtna om kvinnans liv var i fara eller om en intellektuell funktionsnedsatt kvinna blivit våldtagen.

Länder som endast tillåter abort för att rädda den gravidas liv

I Mexiko, Chile, Brasilien, Paraguay, Guatemala, Panama och Venezuela är abort endast tillåtet om kvinnans liv är i fara. 

Mexiko har på nationell nivå gått i riktning mot avkriminalisering av aborter.  I september 2021 slog högsta domstolen fast att kriminalisering av abort bryter mot landet konstitutionen. Beslutet gör det möjligt att kvinnor som dömts till fängelse för avbrytande av havandeskap kommer att friges. Dock har många av landets delstater fortfarande stränga abortlagar. I dagsläget tillåter enbart fyra mexikanska delstater, Mexico City, Oaxaca, Veracruz och Hidalgo, abort under de flesta omständigheter. I landets övriga 28 delstater är abort straffbart.

Även Chile kan vara ett steg närmare en avkriminalisering av abort då ett lagförslag om tillgång till säker och fri abort fram den till 14:e graviditetsveckan har gått vidare till parlamentet. 

Länder med fri abort

På Kuba och i Puerto Rico har abort varit legalt sedan 70-talet och 2012 legaliserades abort fram till den 12:e graviditetsveckan i Uruguay. Den 30:e december 2020 legaliserade abort fram till den fjortonde graviditetsveckan i Argentina. I Argentina legaliserades rätten till abort till och med vecka 14 förra året och blev det första landet i världen att inkludera abort för alla “kvinnor och personer av olika genusidentiteter”.

Fortfarande utbrett stigma kring aborter

Men att abort är lagligt i betyder ändå inte att det i praktiken är tillgängligt för alla. Det sociala stigmat fortfarande är stort och sjukvårdspersonalens rätt att vägra att utföra aborter är, enligt WHO, ett stort hinder för att garantera säkra aborter i Latinamerika.

Källor: WHO, Amnesty, RFSU, Center for reproductive rights, Sveriges radio, SVT.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter