Den Internationella aborträttsdagen, 28 september 2021