Latinamerikagrupperna arbetar med att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Arbetet syftar också till att uppfylla FN:s Agenda 2030 med stort fokus på flera av målen. Latinamerikagrupperna arbetar med folkbildning, solidaritet och samarbete som metoder för att uppnå förändring. Genom att organisera sig och samarbeta över nationsgränserna blir rösten starkare och möjligheten att påverka beslutsfattare och andra nyckelgrupper i samhället bättre. Vi har programstöd till urfolks- och småbrukarorganisationer i Latinamerika, praktikanter hos samarbetsorganisationer i Latinamerika och informations- och påverkansarbete i Sverige.

På kansliet på Tegelviksgatan i Stockholm arbetar 5 personer med folkbildning, opinionsbildning, politisk påverkan och utvecklingssamarbete. Styrelsen som är ytterst ansvariga för föreningens ekonomi och strategiska inriktning väljs vid årsmötet och består av 8 ledamöter varav två personer nu delar på ordförandeskapet.

Bli vår verksamhetsledare!

Med fokus på framtiden och en fortsatt hållbar organisation ska verksamhetsledaren arbeta så att framtida finansieringsmöjligheter säkerställs. Insamlingsarbetet är en avgörande faktor för ekonomisk hållbarhet.

Verksamhetsledaren ska driva och utveckla verksamheten utifrån den strategiska inriktning som medlemmarna genom årsmötet anger och i nära samarbete med styrelsen och de kvalificerade medarbetarna. Du ska analysera möjligheter och hot så att strategi, verksamhet och resurser går hand i hand och att organisationen sätter mål och arbetar mot att uppnå dessa.

Ansvar och arbetsuppgifter:

  • Vara en samlande och koordinerande punkt för kansliets arbete
  • Ingå som adjungerad i styrelsen och som sådan skapa förutsättningar för kontinuitet och kvalitet både på kort och lång sikt.
  • Verksamhetsledaren är länken mellan kansli och styrelse och har mandat att fatta beslut. Kansli och verksamhet har begränsade resurser vilket innebär att vi alla arbetar mycket flexibelt i våra roller
  • Säkerställa ekonomiska förutsättningar för verksamheten inkl finansiering och insamling.
  • Kvalitetssäkring av insatser och projekt.
  • Personal- och arbetsmiljöansvar 

Kravprofil

  • Du ska ha ett starkt engagemang för frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati, hållbarhet och för Latinamerika. Du  delar Latinamerikagruppernas värdegrund och vision om att en annan värld är möjlig genom folkligt inflytande
  • Du har arbetat med ansöknings- och bidragsprocesser med fokus på bistånd.
  • Du ser organisation och uppdrag som en helhet och vågar ifrågasätta och tänka nytt.
  • Du har god förmåga att tala och förstå både svenska, engelska och gärna spanska.

Du är en person som inspirerar och har integritet. Du har mod att förändra med en prestigelös och coachande stil i ditt ledarskap. Du har erfarenhet av ledning med personalansvar och gärna där förändringsarbete varit en viktig del.  Att ha arbetat i -och vara förtrogen med – den ideella sektorn och idéburen verksamhet ser vi som en viktig bakgrund liksom att ha arbetat i och med en styrelse. Du ska även ha en god ekonomisk förståelse gärna genom utbildning på högskolenivå inom relevant område som MR, samhällsvetenskap, statsvetenskap etc.

I denna rekrytering samarbetar vi med Ledarinstitutet och rekryteringskonsult Christina Nordberg Prah. Ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna styrelseordföranden per mail: klara.knapp@sal.se eller lovisa.prage@sal.se

Ansökan med CV skickas till följande mailadress: rekrytering.vl@latinamerikagrupperna.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Jobb & praktik

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter till våren 2022

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter till perioden 17 januari – 03 juni 2022. Våra praktikplatser passar dig som har erfarenhet av ideellt engagemang, har arbetat ett par år eller studerar inom globala utvecklingsfrågor, journalistik, kommunikation, marknadsföring, projektledning eller organisering. Ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. Antal platser: 3 […]

· Jobb & praktik

Jobb & praktik

Vi utlyser förnärvarande inga tjänster. Välkommen åter!

· Jobb & praktik