Visste du att dina pensionspengar investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön? Vi vill få ett stopp på detta och därför anmäler vi AP-fonderna till FN. Latinamerikagrupperna är en av aktörerna bakom anmälan, men även du som individ kan ställa dig bakom anmälan.

Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder. Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning, men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling. Ändå investerar AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön.

Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för nästan 750 miljarder kronor men har inga lagkrav om hållbarhet.  

Ap-fondernas investeringar kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön i Latinamerika

Ett fall som Latinamerikagrupperna tagit upp tidigare gäller andra AP-fondernas investeringar i jordbruksmark i regionen Matopiba i Brasilien. Investeringar som främjar illegal skövling i Amazonas, hotar den biologiska mångfalden och bidrar till allvarliga kränkningar av urfolkens rättigheter.

Ett annat fall som vi har lyft är AP-fonderna investeringar i det amerikanska oljeföretaget Chevron (tidigare Texaco) som under sina 26 år i de ecuadorianska Amazonas dumpade över 60 miljoner liter giftigt vatten och 650 000 fat råolja. En miljöförstörelse som har kommit att kallas ”Amazonas Tjernobyl”.

Vi vill få ett stopp på detta och anmäler därför AP-fonderna till FN. Vår förhoppning är att FN ska trycka på för att AP-fonderna ska upphöra med investeringar som är människorättsligt kränkande och grovt miljöförstörande. 

Även privatpersoner har skrivit under anmälan

Utöver de aktörerna bakom anmälan, var vår förhoppning att så många svenskar som möjligt skrev under namninsamling. Till vår glädje tog över 3000 privatpersoner ställning bakom anmälan som lämnades in till FN den 1 november 2021.

Ett bra sätt för dig som vill sätta sig in i frågan är att lyssna på vårt poddsamtal med som leds av Människorättsjuristen Parul Sharma där Latinamerikagruppernas Oscar Barajas medverkar tillsammans med Charlotte Lundqvist från Jordens Vänner och Alex Brekke från Amazon Watch Sverige.

”Som enskild individ kan vi göra små justeringar i vår livsstil. Men genom att verka för att AP-fonderna istället investerar våra pensionspengar på ett sätt som värnar om hållbar utveckling, kan vi verkligen göra skillnad”, säger Charlotte Lundqvist från Jordens Vänner som i år och för andra gången, tilldelar AP-fonderna det Svenska Greenwashpriset.

”Vi som lyfter frågan om AP-fondernas investeringar är små organisationer med begränsade resurser. Därför är det viktigt att fler personer engagera sig i kampen för miljö, klimaträttvisa och mänskliga rättigheter”, säger Oscar Barajas och uppmanade alla att engagera sig i någon av våra organisation som driver frågan samt skriva under anmälan. Läs hela FN-anmälan. 

Vi som anmäler AP-fonderna är:

Afrikagrupperna, Amazon Watch Sverige, Divestera AP-fonderna, Kristna Fredsrörelsen, FIAN Sverige, Gudrun Schyman, ordförande för klimatnätverket Fria Pensionärer, Jordens Vänner och K.G. Hammar, f.d. ärkebiskop samt människorättsjuristen Parul Sharma.

#anmalapfonderna #vianmalerapfonderna

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter