I samarbete med Svensk Kubanska föreningen arrangerar vi just nu en föreläsningsturné med Sandra Trafilaf från Chile. Hon deltog bland annat på ett samtal som vår lokalgrupp i Eskilstuna arrangerade den 14 november.

Sandra Trafilaf tillhör Mapuchefolket. Hon är journalist, poet, folkbildare, aktivist och trebarnsmor.

Sandra var bara 8 år gammal när Augusto Pinochet år 1973 tog makten i landet. Men hon beskriver händelsen som helt avgörande i hennes liv. Inspirerad av sina föräldrar, som kämpade för urfolkens och arbetarnas rättigheter, engagerade hon sig politiskt redan som 13-åring.

Under diktaturen var Sandra del i den Patriotiska fronten Manuel Rodriguez (FPMR) och den 6 december 1984 fängslades hon efter en konfrontation med polis.
“Jag skadades av 2 kulor, en i bröstkorgen och en annan i magen, och anlände allvarligt skadad till militärsjukhuset. Där hölls jag kidnappad i cirka 20 dagar, och torterades. Jag satt 7 år i fängelse.”

Men kampen fortsatte även i fängelset där hon var talesperson för andra fängslade Rodriguister. I slutet av 1991, då 26 år gammal blev hon frisläppt och kunde utbilda sig till journalist.

Det sociala engagemanget var alltjämt starkt. Sandra engagerade sig bland annat i en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Chile, ANAMURI. En kvinnoorganisation för Chiles landsbygds- och urbefolkning. Där arbetade hon med folkbildning och höll kurser i kommunikation, historia och samhällsplanering.

Idag kämpar Sandra för de chilenska politiska fångarna, och för att uppmärksamma avsaknaden av verklig demokrati i dagens demokratiska Chile.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter

Temagruppens motion vann i kategori ”Klimat -och miljörättvisa” i årets klimatriksdag

Latinamerikagruppernas temagruppen Buen Vivir och Naturens Rättigheter lämnade in en motion (motion 114) till 2022 års klimatriksdag om naturens rättigheter och skydd för miljöförsvarare. Motionen vann i sin kategori ”Klimat -och miljörättvisa” och var alltså en av tolv motioner som igår över lämnades till representanter för alla riksdagspartier utom SD.

· Nyheter

Regeringens beslut kränker urfolksrätten

Tillsammans med andra människorättsorganisationer riktar vi kritik mot det omdebatterade gruvprojektet i Kallak/Gállok.

· Nyheter, Debatt & opinion

Samtal om mänskliga rättigheter i Colombia

Välkomna på ett samtal och filmvisning som hålls av Latinamerikagrupperna i Eskilstuna och Eskilstuna folkhögskola!

· Nyheter, Evenemang

150 000 familjer i Brasilien riskerar att förlora sina hem

Just nu riskerar över 150 000 familjer i Brasilien att förlora sina hem. Därför har De jordlösas rörelse lanserat en namninsamling, ZERO Evictions, som du kan skriva under!

· Nyheter