#CumbreEnmovimiento

Den 3 och 4 februari inleddes det tredje nationella toppmötet för kvinnor och fred i Bogotá – “En movimiento para que avance la Paz”.

Det nationella toppmötet för kvinnor och fred är en allians bestående av åtta organisationer:

Iniciativa de mujeres por la paz(IMP),
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas(C.N.O.A),
Liga Internacional de mujeres por la paz y la libertad-(LIMPAL),
Mujeres por la paz Ruta pacifica de las mujeres,
Casa de la Mujer,
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres paz y Seguridad,
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indigenas y Afrocolombianas (ANMUCIC) y
Colombia Mujeres por la paz

Vid denna konferens presenterades en rapport där genomförandet av avtalet utvärderats, i syfte att tillsammans med colombianska kvinnor ta fram förslag på en agenda för fred och samexistens för framtiden.

Bakgrund:

Denna kvinnoallians uppstod i Colombia efter undertecknandet av den historiska överenskommelsen under 2016 när kvinnor insåg att frågan om jämställdhet inte var med i dialogerna och förhandlingarna om fredsavtalet.

På grund av detta beslutade flera kvinnoorganisationer som arbetar över hela landet i förberedande utrymmen med sikte på fredsprocessen att gå samman.

Snart sex år har gått sedan fredsavtalet skrevs under mellan den colombianska staten och gerillan, men detta avtal har inte levt upp till sitt löfte på grund av flera faktorer:

 1. Brist på politisk vilja hos den nationella regeringen.
  2. Otillräckliga ekonomiska resurser.
  3. Juridiska hinder.
  4. Frånvaron av säkerhetsgarantier för bland annat sociala ledare och undertecknare av avtalet.
  5. Fördjupning av fattigdom och ojämlikhet som accentueras av covid-19.
  6. Statens repressiva svar på sociala protester.

#CumbreEnmovimiento strävar därför efter att påverka det kommande valet genom att presentera förslag till kandidaterna som lyfter de strukturella utmaningar som Colombia står inför när det gäller fred med social rättvisa och skydd för alla kvinnor.

Därför kräver kongressen följande: 

 • Den colombianska staten måste bemöta krisen som till följd av vår nuvarande ekonomiska modell genererar fattigdom, hunger, utanförskap, socioekologiska problem och global uppvärmning, som inte minst påverkar kvinnor. Kongressen kräver beslutsamma åtgärder från staten, via sociala investeringar och politisk dialog, för att få ett slut på våld, dispyter om makt, och kontroll över naturresurser från väpnade aktörer.
 • Staten måste garantera rätten till liv, till delaktighet, till fredliga protester och skapa förutsättningar för kvinnor att få ett liv fritt från våld i offentlig och privat sfär.
 • Kongressen kräver garantin för rätten till ett värdigt liv och personlig och sexuell integritet för att fortsätta kräva full efterlevnad av det slutliga fredsavtalet; utvidgningen av demokratin till förmån för kvinnor; och effektiv åtnjutande av våra rättigheter till sanning, rättvisa och gottgörelse och garantin för icke-upprepning

 

Vi vill ha oss levande! För att fortsätta röra oss till förmån för livet, rättigheter och demokrati, för att gå vidare i byggandet av fred och ett försonat samhälle som respekterar mångfald, skyddar naturen och alla jordens varelser. Vi vill ha ett samhälle där dialog är det huvudsakliga instrumentet för att bearbeta konflikter.


#CumbreEnmovimiento

Entre el 3 y el 4 de febrero, se inició en Bogotá la III Cumbre Nacional de Mujeres y paz “En movimiento para que avance la Paz”

La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz es una alianza de ocho organizaciones:

Iniciativa de mujeres por la paz(IMP),
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas(C.N.O.A),
Liga Internacional de mujeres por la paz y la libertad-(LIMPAL),
Mujeres por la paz Ruta pacifica de las mujeres,
Casa de la Mujer,
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres paz y Seguridad,
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indigenas y Afrocolombianas (ANMUCIC)
Colombia Mujeres por la paz.

En esta conferencia se presentó un informe del Balance de la Implementación del Acuerdo con miras a eleborar propuestas en conjunto con las mujeres colombianas para una agenda de paz y la conviviencia para el futuro.

Historia:

Esta Alianza de mujeres surgió en Colombia tras la firma del histórico pacto del 2016 cuando las mujeres se dieron cuenta que en los díalogos y negociaciones del Acuerdo de Paz que tenía lugar en la Habana, no estaba incluido el tema de las mujeres.

Ante este vació, varias organizaciones de mujeres que trabajaban en todo el país en espacios preparatorios con miras al proceso de paz decidieron juntarse.

Cinco años han pasado desde la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y la guerrilla sin embargo este Acuerdo presenta graves retrasos debidos a varios factores:

 1. Falta de voluntad política del Gobierno Nacional
 2. Insuficiencia de recursos financieros
 3. Obstaculos de tipo jurídico para la puesta en marcha de las instancias
 4. La ausencia de garantías de seguridad para los líderes/as sociales y firmante del Acuerdo entre otras.
 5. Profundización de las condiciones de pobreza y desigualdad acentuadas por el COVID-19
 6. La respuesta represiva del Estado ante la protesta social.

El proceso de esta #CumbreEnMovimiento busca también incidir en las próximas elecciones presentando propuestas a las y los candidatos que pretendan abordar los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en términos de paz con justicia social y protección para todas las mujeres.

Los resultados que dejó esta III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz fue el Manifiesto III Cumbre Nacional de mujeres y Paz.

Por tanto, afirmamos que:

 • Es urgente que el Estado colombiano enfrente la crisis del actual modelo de desarrollo económico generador de pobreza, hambre, exclusión, problemas socio-ecológicos y de calentamiento global, que afectan de forma diferenciada a las mujeres y a sus diversidades. Requerimos la acción decidida del Estado, vía inversión social y diálogo político, para poner fin a la agudización de las violencias, las disputas de poder y de control de los recursos naturales por parte de los actores armados.
 • El Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la participación, a la protesta pacífica y a generar las condiciones para que las mujeres tengamos una vida libre de violencias en lo público y lo privado.
 • Requerimos la garantía del derecho a la vida digna y a la integridad personal y sexual para continuar exigiendo el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz; la ampliación de la democracia a favor de las mujeres; y el goce efectivo de nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición.

 

¡Nos queremos vivas! Para continuar moviéndonos en favor de la vida, los derechos y la democracia, con el fin de avanzar en la construcción de la paz y de una sociedad reconciliada y respetuosa de las diversidades, protectora de la naturaleza y de los seres vivientes no humanos. Una sociedad en la cual el diálogo sea el instrumento principal para tramitar los conflictos públicos y privados.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Sök distanskursen Kreativt lärande för miljörättvisa!

Kom och få inspiration från folkrörelser och kreativa skapare runt om i världen. Sök distanskursen Kreativt lärande för miljörättvisa!     – Startdatum : 9 januari 2024 – Slutdatum: 11 juni 2024 – Kursen består av distansträffar via zoom och två fysiska kursträffar.                          […]

· Nyheter

Panelsamtal på SocForum 2023 på ABF-huset

Under Socialistiskt Forum 2023 på ABF-huset Stockholm deltar Latinamerikagrupperna i panelsamtalet ”Lärdomar från Chile: Välfärd och Demokrati” genom vår styrelseledamot Adolfo Ovalle. Syftet är att fördjupa vår förståelse för de politiska och ekonomiska förändringar som skedde i Chile under diktaturen och att dra lärdomar som kan vara till nytta för Sverige i en tid där […]

· Nyheter, Evenemang

Besök i Sverige av delegation från Guatemalas urfolks-och civilsamhällesorganistioner

Urfolk i Guatemala och grupper av civilsamhället uppmärksammar panoramat av landet och riskerna för en kupp och ett demokratiskt sammanbrott.  Den 22 november besöker en delegation av Guatemalas urfolks-och civilsamhällesorganisationer Sverige för att berätta om den nuvarande situationen i landet på spanska och svenska. 22 november kl 18.00 Solidaritetshuset i Stockholm     Evenemanget är […]

· Nyheter, Evenemang

Besök i Sverige av UDAPT (Unión de las afectados y afectadas por Texaco-Chevron)

Mellan den 1-2 november deltog Latinamerikagrupperna på två föreläsningar med representanter från UDAPT (Unión de las afectados y afectadas por Texaco-Chevron). Jordens Vänner som har UDAPT som partnerorganisation, bjöd in dem till Sverige för en serie föreläsningar. De har i trettio år kämpat mot oljeföretaget Texaco-Chevron och står längst fram i kampen för ett rättvist internationellt […]

· Reportage, Nyheter

AW-kväll: Sveriges orena händer i Latinamerika

Hur kommer det sig att enorma oljeutsläpp och avskogning av det som ofta kallas jordens lungor går ostraffat förbi, och fortsätter att ske än idag? Och vad har vår svenska allmänna pension med det att göra?   Latinamerikagrupperna välkomnar till en AW-kväll med engagerande samtal, musik och mingel. Kvällen börjar kl 17:30 med en välkomstdrink […]

· Nyheter, Evenemang

Latinamerikagruppernas nya styrelse

Det är på tiden att vi i Latinamerikagruppernas styrelse, som valdes in i juni, presenterar oss själva publikt. Så hej alla medlemmar och andra följare! Den nya styrelsen består av (från vänster): Adolfo Ovalle, styrelseledamot. Viktor Andersson, styrelseledamot. Catalina Rodríguez Näsman, ordförande. Laureano Arroyo Boström, styrelseledamot. På nästa bild har vi Siim Prääts, viceordförande, som […]

· Nyheter

Guide till att sluta finansiera miljöbrott i Amazonas regnskog

Latinamerikagruppernas utlandspraktikant Sofia Stjernholm Vladic har varit på en fyra månaders praktik i Ecuador. Under praktiken har hon jobbat nära Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conaie samt miljöorganisationen UDAPT (Unión de Afectados/as por Texaco) och tagit del av deras dagliga arbete i kampen för urfolks rättigheter, naturens rättigheter, hållbara jordbruk och jämställdhet. Conaie och UDAPT arbetar båda för […]

· Reportage, Nyheter, Debatt & opinion

Reportage från Ecuador och CONAIE

Latinamerikagruppernas utlandspraktikant Amanda Persson har varit på en fyra månaders praktik i Ecuador. Under praktiken har hon jobbat nära Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conaie, och tagit del av deras dagliga arbete i kampen för urfolks rättigheter, naturens rättigheter, hållbara jordbruk och jämställdhet. Som del av sitt efterarbete delar hon med sig av foton och upplevelser under sin […]

· Reportage, Nyheter

Latinamerikagruppernas utlandspraktikanter välkomnar dig till filmutställning!

Latinamerikagruppernas utlandspraktikanter välkomnar dig till filmutställning! Latinamerikagruppernas praktikanter från kursen Global Rättvisa på Biskops-Arnö Folkhögskola har varit på praktik i Brasilien hösten 2022. Under praktiken har de jobbat nära Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation:  Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) och tagit del av deras dagliga arbete i kampen för hållbara jordbruk och jämställdhet. Som del av efterarbetet anordnar […]

· Reportage, Nyheter, Evenemang

CHILE FORUM

Datumet 11 september 1973 representerar ett tragiskt datum för chilensk demokrati och för mänskliga rättigheter. Tusentals chilenare torterades, mördades och drevs på flykt. Samtidigt är det startskottet för närmare svensk-chilenska band, en betydande invandring till Sverige av chilenska flyktingar och en epok där Sverige visade intresse, solidaritet och ledarskap avseende internationella relationer och dess koppling […]

· Nyheter, Evenemang