”Vad är mer skadligt för mänskligheten: kokain, koldioxid eller olja?”