José María – Den plurinationella staten och vikten av att erkänna kulturell mångfald