Våra medlemmar består av:

  • Privatpersoner

Medlemsavgiften för privatpersoner är 20 kr i månaden. Avgiften dras via autogiro. Bli medlem genom att fylla i vårt formulär för autogiromedgivande. Du väljer själv om du vill bli månadsgivare och stödja vår verksamhet med en månatlig gåva.

  • Månadsgivare

Månadsgivare är medlemmar som också stödjer vårt samarbete med folkrörelser i Latinamerika med en månatlig gåva. Beloppet är frivilligt. Stödet är avgörande för att vi ska kunna fortsätta stödja människor i deras kamp för rättvisa. Bli månadsgivare genom att fylla i vårt formulär för autogiromedgivande.

  • Organisationer

Medlemsavgiften för organisationer är 600 kr per kalenderår. Avgiften betalas med faktura. Mejla kansliet så hjälper vi dig.

Som medlem kan du:

Delta på årsmötet

Som medlem har du rätt att delta på årsmötet, Latinamerikagruppernas högst styrande organ. På årsmötet fattas beslut om verksamhetens inriktning, motioner behandlas och föreningens styrelse utses.

Årsmötet hålls i regel i maj varje år. Kallelse skickas ut till alla medlemmar via mejl och läggs upp på hemsidan. Senaste årsmötet ägde rum den 13 maj 2023.

Påverka föreningen

Som medlem kan du skriva en motion; ett skriftligt förslag på något du vill förändra. Alla motioner som behandlas på årsmötet.

Vill du skicka en motion till årsmötet den 18 maj 2024 måste du bli medlem och skicka in motionen innan 18 mars 2024.

Så skriver du en motion

Nominera dig eller någon annan till ett förtroendeuppdrag

Som medlem kan du ställa dig till förfogande för olika uppdrag inom föreningen, exempelvis styrelseuppdrag.

Du kan även nominera en annan medlem till ett uppdrag i föreningen.

Läs mer

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?