Max da Rocha, Lena Zetterström Lisa Persson i Latinamerikapodden