”De multinationella företagen förgiftar och tömmer våra floder på vatten” säger småbrukarledaren Jorge Gonzalez. Foto: Sori Lundqvist