Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojabönorna exporteras och används främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen. När kampen om marken hårdnat har även  landets småbrukare trängt undan med ökade markkonflikter som resultat.

Material: