Ditt bidrag går till dessa organisationer

Folkrörelser behövs för att försvara utsatta gruppers rättigheter och driva på förändring. Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i nästan alla länder i Latinamerika. Se alla våra samarbetsorganisationer »

Cloc/LaVía Campesina - Latinamerika

Cloc/LaVía Campesina består av ett 80-tal urfolk- och småbrukarorganisationer i Syd-, Centralamerika och Karibien. De arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk och småbrukare och försvarar det småskaliga, hållbara jordbruket.

Läs mer

Waqib'Kej - Guatemala

Waqib’Kej (Coordinación y Convergencia Nacional Maya) är ett mayanätverk som arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk och småbrukare. Nätverket består av ett tjugotal organisationer och finns i 17 av landets 22 regioner.

Läs mer

Bartolina Sisa - Bolivia

Kvinnoorganisationen Bartolina Sisa anses vara en av Sydamerikas första organisationer för landsbygdskvinnor. Organisation finns representerat i alla landets 9 departement och arbetar för att öka urfolkskvinnors inflytande i politiken.

Läs mer

Ditt stöd bidrar till:

Fattigdomsbekämpning

För att bekämpa fattigdomen måste människor få tillgång till mark, vatten och andra naturresurser, samt få möjligheter att påverka sin livssituation. Latinamerikagrupperna arbetar för en rättvis omfördelning av makt och resurser.

Demokrati & mänskliga rättigheter

Starka folkrörelser behövs för att försvara och förnya demokratin. Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i Latinamerika, och finansiera utbildningar så att fler människor får kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig, försvara och kräva sina rättigheter.

Klimaträttvisa & hållbar utveckling

Klimatförändringar och miljöförstörelse slår orättvist och bidrar till ökad fattigdom. Latinamerikagrupperna arbetar för att jordens resurser ska användas mer rättvist och hållbart och för att rika länderna ska ta ett större klimatansvar.

Internationell solidaritet

När medvetenheten ökar, ökar också engagemanget och viljan att förändra. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med olika former av utbildning och informationsspridning i Sverige.

Våra samarbetspartners 2023

Vill ditt företag, stiftelse eller organisation se förändring och bidra till att förbättra villkoren för människorna på Latinamerikas landsbygd?
Att samarbeta med Latinamerikagrupperna kan vara ett sätt att bidra. 
Läs mer om hur ett samarbete kan se ut.
Latinamerikagrupperna har ett 90-konto som granskas av Svensk insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige och följer deras kvalitetskod.
Därför kan du känna dig trygg när du ger en gåva.