Dalila Merida arbetar som koordinator i fackföreningsrörelsen CUC, en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Guatemala. Hon är en av många som fallit offer för den ökade kriminaliseringen i landet. Under 2016 fängslades hon i nio dagar efter att ha deltagit i en fredlig aktion mot ett företag som vägrat betala ut rättmätiga pensioner till sina arbetare, nu står hon åtalad av samma företag. 

–  Minsta straff är sex år fängelse, berättar Dalila. Jag vet inte vad som kommer att hända men jag vet att det här är deras sätt att försöka tysta oss. 

Personer som försvarar mänskliga rättigheter är idag föremål för dödshot, fysiska attacker, rättsliga trakasserier, övervakning, godtyckliga frihetsberövanden, försvinnanden och mord. Många av dessa brott utförs av olagliga, ofta beväpnade, grupper som uppstått i samband med inbördeskriget och som har kopplingar till militären och underrättelsetjänsten. Situationen för alla människorättsförsvarare är allvarlig, extra utsatta är de som försvarar miljö, mark och urfolksrättigheter. 

 Dalilas organisation Comité de Unidad Campesina (CUC) arbetar i över 200 samhällen med att försvara småbrukares land-, vatten- och livsmedelsrättigheter, främst på platser där människor riskerar tvångsförflyttning på grund av att mark förstörts av gruvdrift, dammar eller industriella jordbruksföretag. De upplever att civilsamhällets utrymme i landet krymper, något som bekräftas av en ökning i attacker mot organisationens medlemmar. För närvarande står över 200 CUC-medlemmar inför straffrättsliga anklagelser. De flesta inledda av privata företag med anknytning till gruvsektorn och dammbyggen, i syfte att tysta försvarare och sociala rörelser som motsätter sig de storskaliga projekten. Över hälften av de åtalade är kvinnor, Dalila är en av dem som står inför långa rättsliga processer. Hon anser att kvinnor ofta bedöms hårdare än män eftersom de vid sidan av aktivismen anses bära ansvaret över familj och barn.

–  Det gör att det är mer komplicerat för kvinnor att vara människorättsförsvarare än för män, säger hon. 

Dalila blev häktad under en fredlig demonstration, i vilken CUC försvarade rättigheterna för de 300 pensionerade lantarbetare vars pensioner och andra socialförsäkringsförmåner inte hade betalats ut av ägaren till gården där många av dem arbetat hela sitt liv.

–  Det var en fredlig demonstration där vi försökte få gårdens ägare att medverka i en dialog, säger Dalila. Vi stod utanför gården med våra skyltar men redan efter första dagen konfronterade de oss och säkerhetsvakter började skjuta. Det blev direkt mycket fysiskt våld. Efter det inledde ägarna av gården en process av att kriminalisera oss, vilket slutade i att jag själv och fyra andra blev anklagade av orättmätig inkräktning. 

Dalila blev häktad offentligt vilket gjorde att händelsen nådde ut till media. 

–  Det började pratas om att jag blev häktad på grund av stöld och andra saker som inte alls var sant, berättar hon. Det gjorde att det inte bara var jag som blev drabbad utan det påverkade även min familj och mina barn. Min son besökte mig när jag hade häktats, han började gråta och kunde inte sluta. Han trodde inte att de någonsin skulle släppa ut mig.

Dalila släpptes efter nio dagar och anklagelserna mot henne lades ner på grund av bristande bevis. Sedan dess har ärendet dock öppnats igen och idag har de första förhören påbörjats. 

–  Att kriminalisera oss har blivit ett sätt att tysta oss. Men vi är många och de kommer aldrig att lyckas, slår Dalila fast. Vi har inget att skämmas för och vi måste fortsätta kämpa för att uppnå den rättvisa vi letar efter.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Reportage från Latinamerika

Guatemala-kännaren Evelina Sartori Valck berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala

Evelina Sartori Valck, guatemalakännare och före detta anställd på Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen, ger oss en inblick i situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala.

· Reportage från Latinamerika

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Reportage från Latinamerika

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Reportage från Latinamerika

”Människorättsförsvarare har alltid varit utsatta, men efter fredsavtalet har situationen förvärrats”

Milena Flores, från en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer Movimiento Ríos Vivos Colombia, är en av många som tvingats fly till Europa till följd av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon vittnar om hur situationen för människorättsförsvarare i Colombia har förvärrats efter fredsavtalet och hur kvinnor är extra utsatta.

· Reportage från Latinamerika

En återvändsgränd för jämlikhet, rättvisa och säkerhet i Bolivia

I ett videosamtal berättar Segundina Flores, ordförande för den bolivianska kvinno- och urfolksrörelsen Bartolina Sisa om civilsamhällets förändrade förutsättningar efter statskuppen.

· Reportage från Latinamerika

”Det här måste vi göra om”

Jag känner mig otroligt nöjd och stolt berättar Latinamerikagruppernas praktikant Marla Zavala efter att ha tagit initiativet till en städdag av staden Chaparall i Tolima i Colombia.

“En kopp kaffe som jag aldrig kommer att glömma”

Under sin praktik fick Marla Zavala möjlighet att besöka en familj som vill återgå till mer hållbara odlingsmetoder och själva kommersialisera sitt kaffe.

· Reportage från Latinamerika

I staden Planadas i Colombia står barnens utveckling och framtid i fokus

Efter en lång bussresa på krokiga vägar med Cumbia i högtalarna är jag äntligen framme i staden Planadas i regionen Tolima i västra Colombia. Jag har rest dit tillsammans med den 17-årigen Didjer, son till en av ledarna i gräsrots organisationen Astracatol, som är del av den colombianska småbrukar- och fackföreningsrörelsen Fensuagro som jag gör […]

· Reportage från Latinamerika

Valutgång mobiliserar organisationen Bartolina Sisa

Praktikanterna Louise Gripenberg och Emil Wenlöf berättar om kvinno- och urfolkrörelsen Bartolina Sisas åsikter om Evo Morales och den rådande politiska situationen i Bolivia.

· Reportage från Latinamerika

Latinamerikas kvinnor manifesterade för kvinnors rätt till liv och värdighet och mot förtryck och exploatering

Under perioden 8 mars till den 15 mars 2019 deltog kvinnor från hela Latinamerika i olika manifestationer, seminarier och debatter mot kapitalismens och patriarkatets strukturella våld. Här kan du läsa om några aktioner som Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Brasilien, Colombia och Guatemala arrangerade.