Vid årsmötet i maj väljs ledamöter till styrelse, revisorer och valberedning. Inför årsmötet tar den sittande valberedningen fram ett förslag för årsmötet att ta ställning till.

Som medlem kan du nominera dig själv eller någon annan till styrelse eller andra förtroende uppdrag. Att engageras sig i en föreningslivet är meriterande, roligt och ger dessutom värdefull föreningskunskap.

Styrelseuppdragen är ideella och varje ledamot väljs in på en tvåårig mandatperiod. Styrelsen ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. I dagsläget består styrelsen av två ordförande och sex ordinarie ledamöter. Årsmötet tillsätter även en valberedning som ansvarar för att föreslå en styrelse vid årsmötet. Att sitta i valberedningen ett ideellt uppdrag.

Har du frågor kring styrelsearbete, valberedning eller vill du nominera någon till nästa års styrelse? Kontakta valberedningen på: valberedningen@latinamerikagrupperna.se. Valberedningen vill ha era nomineringar senast 1 april.

Fler artiklar du kanske gillar

Temagruppen Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika bjuder in till samtal om mänskliga rättigheter och situationen för politiska fångar i Chile

När: 20 augusti 2022, kl. 15:00 – 18:00 Var: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm Latinamerikagruppernas temagrupp för solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika bjuder lördagen den 20 augusti 2022 in till ett samtal om mänskliga rättigheter och situationen för politiska fångar i Chile tillsammans med de chilenska aktivisterna Guillermo Gumucio och Owana Madera från nätverket Ni […]

· Evenemang

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 5 – Sveriges roll i förstörelsen av naturen

Vad har Sverige med diskriminering av natur och mänskliga rättigheter i Latinamerika att göra? I det sista avsnittet av Latinoamérica Testifica tar vi upp det viktiga perspektivet om Sveriges pensionsfonders problematiska investeringar, och vad du kan göra hemifrån för att förändra saker och ting.

· Podd

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 4 – Kampen för att legalisera abort

Legaliseringen av abort har diskuterats mer och mer i politiska utrymmen i Latinamerika de senaste åren. Vi pratar om de länder som har tagit steg framåt i frågan om abort, och de som snarare har gjort motsatsen. Slutligen, vad har ”la Marea Verde” med allt detta att göra?

· Podd

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter