Styrelse under verksamhetsåret 2021/2022

Latinamerikagruppernas styrelse väljs vid årsmöte och är ytterst ansvariga för ekonomin och den strategisk inriktning av verksamhet.

Klara Knapp

Ordförande

Född 1988, bosatt i Stockholm. Studerande. Klara har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2014. Hon har även gjort praktik hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation ATC i Nicaragua hösten 2014 till våren 2015. Hon har studerat statsvetenskap, ekonomisk historia och praktisk filosofi. Styrelsemedlem sedan 2019. Foto: privat 

Lovisa Prage

Ordförande

Född 1990, bosatt i Malmö och arbetar som svensklärare på Folkuniversitetet. Våren 2018 gjorde hon praktik med Latinamerikagrupperna hos Fensuagro i Colombia. Har tidigare studerat socialantropologi och utvecklingsstudier samt arbetat ideellt inom Utrikespolitiska Föreningen i Lund. Styrelsemedlem sedan 2020. Foto: privat 

Louise Hammerud Hamilton

Ledamot

Född 1987, bosatt i Stockholm. Arbetar som projekthandläggare. Louise har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2017, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia hösten 2017 till våren 2018 samt på föreningens kansli under våren 2019. Styrelsemedlem sedan 2019. Foto: privat 

Emelie Ericsson

Ledamot

Född 1991, bosatt i Stockholm och arbetar som sjuksköterska. Emelie har varit engagerad i Stockholms lokalgrupp sedan våren 2017. Under denna tid hon på olika sätt deltagit i Latinamerikagruppernas arbete, bland annat under det alternativa EU-toppmötet i Göteborg 2017. Styrelsemedlem sedan 2020. Foto: privat 

Anna Hedin

Ledamot

Född 1992 och bor i Malmö. Arbetar som verksamhetsutvecklare för det ideella projektet HELA hoppet. Har tidigare varit engagerad i Landskrona Alla Behövs, Global Tapestry of Alternatives, Aktiv i Institute for Degrowth Studies, Rädda Barnens Ungdosmförbund. Ellen och Allan (feministiska samtalsgrupper för 14-åringar) samt varit skribent för Föreningen för utvecklingsfrågors (FUFs) magasin, Individuell Människohjälp, Amnestys lokalförening i Lund. Foto: privat 

André Dutra

Ledamot

Född 1986, bosatt i Uppsala och arbetar som kurskoordinator vid CEMUS / Uppsala universitet. Där han skapade kursen ”Hållbarhet och utveckling i Latinamerika – dåtid, nutid, framtid”. Har varit politiskt aktiv i Brasilien och kandidat till lokalt riksdag i Brasilien 2010 och 2014 och medlem av styrelsen i ett politiskt parti. Var tjänsteman i Brasílias regering i 11 år och arbetade inom olika institutioner, särskilt med ungdomar, arbetskraft och rörlighet / kollektivtrafik. Kandidatexamen i internationella relationer, specialist i offentlig förvaltning och master i hållbar utveckling (UU), han studerar nu en magisterexamen i utbildningssociologi (UU). En politisk aktivist inom miljö- och hållbarhetsfältet och rörelser för demokrati och utbildning i Brasilien. Var aktiv i styrelsen för ett TV-program för ungdomar som drivs av den brasilianska kongressen ”Câmara Ligada”. Aktiv på det brasilianska nätverket för politisk åtgärd för hållbarhet (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS Brasil). Foto: privat 

Mariam Carlsson Kanyama

Ledamot

Född 1988, bosatt i Nacka. Sysselsättning och arbetar som jurist på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Har tidigare varit ordförande för Jämlikhet för afrosvenskar (JAS), varit styrelseledamot i Svart feministiskt forum (SAFE) och Vänsterjuristerna Lund. Har arbetat för en ekocentrisk miljölagstiftning, bland annat genom organisationen End Ecocide on Earth (en europeisk kampanj för att krimininalisera ecocide internationellt) och nätverket Swedish Earth Rights Lawyers (SERL). Styrelseledamot i End Ecocide Sverige. Expert i FN nätverket Harmony with Nature och i nätverket Naturens rättigheter i Sverige. Foto: privat 

Anna Santos Rasmussen

Ledamot

Född 1997, bosatt i Stockholm och är jurist-trainee i Colombia vid den Colombianska Kommissionen för Jurister. Arbetade bl a med rapporter om regionens utveckling till FN:s råd för mänskliga rättigheter och OHCHR, men ett särskilt fokus på Colombias fredsimplementering och mänskliga rättigheter i Colombia, Guatemala, Venezuela och Nicaragua. Agendan för kvinnor, fred och säkerhet och 2030- agendan, vid civilsamhällsorganisationen Operation 1325. Volontärarbete i Colombia med unga i utsatta områden. Röda Korset och Asylrätternas Studentförening. Aktiv inom civilsamhällets försvars- och säkerhetssektor genom Femme Defence och inom Lottakåren. Foto: privat 

Valberedning under verksamhetsåret 2021/2022

Årsmötet tillsätter även en valberedning som ansvarar för att föreslå en styrelse vid årsmötet.

Karin Lidström

Ledamot i valberedningen, sammankallande
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.Foto: privat 

Francisco Contreras

Ledamot i valberedningen

Född 1971, bosatt i Stockholm. Francisco har tidigare varit ordförande för Latinamerikagrupperna.Foto: privat