De Jordlösas Rörelse demonstrerar (2015). Foto: Luana Mara /MST