100 kr

Ditt stöd ger ungdomar på Latinamerikas landsbygd kunskap om hållbara jordbruksmetoder och mänskliga rättigheter, och ger dem möjligheten att utbyta erfarenheter med andra ungdomar. Då kan de lättare försvara sina rättigheter och påverka sitt liv och sin framtid. 

Kategori:

Beskrivning

Miljö- och klimatfrågan engagerar många ungdomar på Latinamerikas landsbygd. Majoriteten är helt beroende av naturen för sin överlevnad. Att lösa klimatkrisen och försvara Moder Jord mot miljöförstörelse är därmed avgörande för deras framtida levnadsvillkor och hälsa. 

Enligt FNs deklaration om barn och ungdomars rättigheter har barn och ungdomar rätt att påverka sitt liv och sin framtid. Trots att dagens unga kommer att leva med konsekvenserna av dagens klimatpolitik, är deras inflytande i samhället och politiken mycket begränsad.

Därför finansierar Latinamerikagrupperna demokrati- och ledarskapsutbildningar samt utbildningar i hållbara jordbruksmetoder för ungdomar i hela Latinamerika.

Ditt stöd ger världen fler ungdomar som kan påverka sitt liv och sin framtid!