La Muñeca Campesina är en symbol för att uppmärksamma den maktlöshet som svenska konsumenter och colombianska producenter delar i dagens globala livsmedelssystem.

Syftet med La Muñeca Campesina är inte att uppmana till bojkott av colombianska varor. Vi vill öka kunskapen om situationen i Colombia och starta ett samtal om hur vi kan skapa hållbara alternativ till dagens livsmedelssystem. Vi vill öppna ett forum för diskussion kring den Colombianska konflikten och hur den är relaterad till svenska konsumtionsmönster.

Colombia är ett land med mycket bördig mark som exporterar en stor mängd produkter till bland annat Sverige. Ett klassiskt exempel på tillgång och efterfrågan, men denna handel är också motorn i den colombianska konflikten. Colombia har en av världens högsta grad av ojämlik fördelning av mark. De som äger marken i Colombia äger också freden.

Miljontals människor har under Colombias 50-åriga inbördeskrig tvingats att lämna landsbygden och sina hem och idag har Colombia det högsta antalet internflyktingar i världen. I fredsavtalet som regeringen och Farc-gerillan undertecknade år 2016 utlovades en återbäring av mark till landets tvångsfördrivna. Löften som dessvärre inte infriats. Istället har den Colombianska staten sålt vidare beslagtagen mark till transnationella företag. Det är mark som idag används för till odling av kakao, kaffe, palmolja och blommor men även för olaglig gruvbrytning. Idag arbetar många småbrukare för företag, på samma mark som tidigare var deras. Många tvingas bli stanna kvar i städernas utkanter, något som i sin tur genererar en mängd sociala och miljörelaterade konsekvenser.

Företagens närvaro i landet motverkar alltså implementeringen av fredsavtalet. En ond cirkel som förstärks av president Ivan Duques exportfokuserade politik. Sedan fredsavtalet har över 400 miljö- och människorättsförsvarare människor dödats.

Varorna som skickas ut från Colombia kommer ifrån en mycket komplexare verklighet än vad som märks i våra mataffärer. Svensk konsumtion av produkter från Colombia råkar bidra till denna politiska verklighet. Med eller utan eko-märkning.

Ingen av oss har något val huruvida vi vill medverka eller inte, varken konsumenter eller producenter. Vi vill diskutera varför och hur och om det finns andra sätt och om inte, varför inte. Genom att fråga frågor kommer vi mycket längre än genom att erbjuda lösningar.

Information kring den Colombianska konflikten och hur det är relaterat till Svenskarnas vardagsliv är bara ett exempel som öppnar upp för en reflektion kring valen vi har och inte har.