Utbildningen drivs av småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesina. Foto: Hanna Helander