image

Om Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vår vision är en hållbar och rättvis värld. Vårt arbete bidrar till att personer som lever i fattigdom och utanförskap får mer inflytande över beslut som rör deras liv och framtid.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och
synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Våra medarbetare

Judith (Sori) Camacho Murillo

Kommunikatör

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper.

Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá.

Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet.

1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008
slider image

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna.

Våra förtroendevalda

Vår styrelse består av 9 ordinarie ledamöter. Ledamöter väljs på två år vid årsmötet. Styrelsen ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. Här hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda i styrelse och valberedning.

Klara Knapp

Ordförande

Född 1988, bosatt i Stockholm. Arbetssökande. Klara har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2014. Hon har även gjort praktik hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation ATC i Nicaragua hösten 2014 till våren 2015. Hon har studerat statsvetenskap, ekonomisk historia och praktisk filosofi. Styrelsemedlem sedan 2019

Louise Hammerud Hamilton

Ledamot

Född 1987, bosatt i Stockholm. Studerande. Louise har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2017, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia hösten 2017 till våren 2018 samt på föreningens kansli under våren 2019. Styrelsemedlem sedan 2019. 

Stephanie Lobos Poblete

Ledamot

Född 1996, bosatt i Värnamo. Studerar freds- och konfliktvetare och har gjort praktik hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation FENSUAGRO i Colombia från oktober 2018 till mars 2019. Styrelsemedlem sedan 2019.

Emelie Ericsson

Ledamot

Född 1991, bosatt i Stockholm och arbetar som sjuksköterska. Emelie har varit engagerad i Stockholms lokalgrupp sedan våren 2017. Under denna tid hon på olika sätt deltagit i Latinamerikagruppernas arbete, bland annat under det alternativa EU-toppmötet i Göteborg 2017. Styrelsemedlem sedan 2020.

Marla Zavala

Ledamot

Född 1994, bosatt i Borås, studerande och har gjort praktik hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation FENSUAGRO i Colombia  under hösten 2019. Styrelsemedlem sedan 2020.

Lovisa Prage

Ledamot

Född 1990, bosatt i Malmö och arbetar som svensklärare på Folkuniversitetet. Våren 2018 gjorde hon praktik med Latinamerikagrupperna hos Fensuagro i Colombia. Har tidigare studerat socialantropologi och utvecklingsstudier samt arbetat ideellt inom Utrikespolitiska Föreningen i Lund. Styrelsemedlem sedan 2020.

Karin Lidström

Ledamot i valberedningen, sammankallande
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.

Anna Nylander

Ledamot i valberedningen

Född 1987, bosatt i Falun. Studerande och har tidigare varit ordförande för Latinamerikagrupperna.

Francisco Contreras

Ledamot i valberedningen

Född 1971, bosatt i Stockholm. Francisco har tidigare varit ordförande för Latinamerikagrupperna.

Sara Murillo Cortes

Suppleant i valberedningen

Född 1982, bosatt i Stockholm och arbetar med media.