image

Om Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Vi tror att en annan värld är möjlig, och nödvändig. Det är en rättvis och hållbar värld, där alla människors rättigheter respekteras.

Vi tror på människors kraft att tillsammans förändra världen till det bättre. Därför arbetar vi tillsammans med andra i Latinamerika, Europa och i Sverige.

Bli en del av förändringen du också!

Våra medarbetare

Våra medarbetare sitter på Solidaritetshuset i Stockholm. Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Oscar Barajas

Tillförordnad verksamhetsledare

oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-2514730

Utöver chef fungerar jag även som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper. Samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.

Déogratias William Girumugisha

Ekonom

girumugisha.deogratias@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-2514728

Jag ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.

Judith (Sori) Camacho Murillo

Kommunikatör

sori.lundqvist@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-2514731

Jag ansvarar för att samordna, planera och utveckla föreningens kommunikation.

Rodolfo Magne

Programansvarig

rodolfo.magne@latinamerikagrupperna.se
Tel: 076-4064414

Jag ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor.

Marlene Sosa Mercado

Programansvarig

marlene.sosamercado@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-0400724

Jag ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor.

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper.

Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá.

Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet.

1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008
slider image

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna.

Våra förtroendevalda

Vår styrelse består av 9 ordinarie ledamöter. Ledamöter väljs på två år vid årsmötet. Styrelsen ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. Här hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda i styrelse och valberedning.

Klara Knapp

Ordförande

klara.knapp@latinamerikagrupperna.se

Född 1988, bosatt i Stockholm. Studerande. Klara har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2014. Hon har även gjort praktik hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation ATC i Nicaragua hösten 2014 till våren 2015. Hon har studerat statsvetenskap, ekonomisk historia och praktisk filosofi. Styrelsemedlem sedan 2019

Lovisa Prage

Ordförande

lovisa.prage@gmail.com

Född 1990, bosatt i Malmö och arbetar som svensklärare på Folkuniversitetet. Våren 2018 gjorde hon praktik med Latinamerikagrupperna hos Fensuagro i Colombia. Har tidigare studerat socialantropologi och utvecklingsstudier samt arbetat ideellt inom Utrikespolitiska Föreningen i Lund. Styrelsemedlem sedan 2020.

Louise Hammerud Hamilton

Ledamot

Född 1987, bosatt i Stockholm. Arbetar som projekthandläggare. Louise har varit medlem i Latinamerikagrupperna sedan 2017, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia hösten 2017 till våren 2018 samt på föreningens kansli under våren 2019. Styrelsemedlem sedan 2019.

Emelie Ericsson

Ledamot

Född 1991, bosatt i Stockholm och arbetar som sjuksköterska. Emelie har varit engagerad i Stockholms lokalgrupp sedan våren 2017. Under denna tid hon på olika sätt deltagit i Latinamerikagruppernas arbete, bland annat under det alternativa EU-toppmötet i Göteborg 2017. Styrelsemedlem sedan 2020.

Anna Hedin

Ledamot

anna.hedin@sal.se

Född 1992 och bor i Malmö. Arbetar som verksamhetsutvecklare för det ideella projektet HELA hoppet. Har tidigare varit engagerad i Landskrona Alla Behövs, Global Tapestry of Alternatives, Aktiv i Institute for Degrowth Studies, Rädda Barnens Ungdosmförbund. Ellen och Allan (feministiska samtalsgrupper för 14-åringar) samt varit skribent för Föreningen för utvecklingsfrågors (FUFs) magasin, Individuell Människohjälp, Amnestys lokalförening i Lund.

Evelina Sartori Valck

Ledamot

evelina.sartori@sal.se

Född 1993, bosatt i Stockholm och arbetar som praktikanthandläggare på Framtidsjorden. Lokalgruppsaktiv för Latinamerikagrupperna i Uppsala och Stockholm mellan 2015-19, gjort praktik på kansliet 2016 samt praktik hos MST i Brasilien och på kontoret i Ecuador under 2017 samt arbetat på kansliet under 2018. Har även arbetat för Kristna Fredsrörelsens kontor i Guatemala som fredsobservatör och tillförordnad Landrepresentant mellan 2019-2021. Styrelsemedlem sedan 2021.

André Dutra

Ledamot

andre.dutra@sal.se

Född 1986, bosatt i Uppsala och arbetar som kurskoordinator vid CEMUS / Uppsala universitet. Där han skapade kursen ”Hållbarhet och utveckling i Latinamerika – dåtid, nutid, framtid”. Har varit politiskt aktiv i Brasilien och kandidat till lokalt riksdag i Brasilien 2010 och 2014 och medlem av styrelsen i ett politiskt parti. Var tjänsteman i Brasílias regering i 11 år och arbetade inom olika institutioner, särskilt med ungdomar, arbetskraft och rörlighet / kollektivtrafik. Kandidatexamen i internationella relationer, specialist i offentlig förvaltning och master i hållbar utveckling (UU), han studerar nu en magisterexamen i utbildningssociologi (UU). En politisk aktivist inom miljö- och hållbarhetsfältet och rörelser för demokrati och utbildning i Brasilien. Var aktiv i styrelsen för ett TV-program för ungdomar som drivs av den brasilianska kongressen ”Câmara Ligada”. Aktiv på det brasilianska nätverket för politisk åtgärd för hållbarhet (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS Brasil).

Mariam Carlsson Kanyama

Ledamot

Född 1988, bosatt i Nacka. Sysselsättning och arbetar som jurist på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Har tidigare varit ordförande för Jämlikhet för afrosvenskar (JAS), varit styrelseledamot i Svart feministiskt forum (SAFE) och Vänsterjuristerna Lund. Har arbetat för en ekocentrisk miljölagstiftning, bland annat genom organisationen End Ecocide on Earth (en europeisk kampanj för att krimininalisera ecocide internationellt) och nätverket Swedish Earth Rights Lawyers (SERL). Styrelseledamot i End Ecocide Sverige. Expert i FN nätverket Harmony with Nature och i nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Anna Santos Rasmussen

Ledamot

Född 1997, bosatt i Stockholm och är jurist-trainee i Colombia vid den Colombianska Kommissionen för Jurister. Arbetade bl a med rapporter om regionens utveckling till FN:s råd för mänskliga rättigheter och OHCHR, men ett särskilt fokus på Colombias fredsimplementering och mänskliga rättigheter i Colombia, Guatemala, Venezuela och Nicaragua. Agendan för kvinnor, fred och säkerhet och 2030- agendan, vid civilsamhällsorganisationen Operation 1325. Volontärarbete i Colombia med unga i utsatta områden. Röda Korset och Asylrätternas Studentförening. Aktiv inom civilsamhällets försvars- och säkerhetssektor genom Femme Defence och inom Lottakåren.

Stephanie Lobos Poblete

Suppleant

Född 1996, bosatt i Lund. Har bakgrund i freds-och konfliktvetenskap och studerar statsvetenskap. Mellan hösten 2018 till våren 2019 gjorde hon praktik i Colombia hos samarbetsorganisationen Fensuagro. Styrelseledamot sedan 2019.

Karin Lidström

Ledamot i valberedningen, sammankallande
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.

Francisco Contreras

Ledamot i valberedningen

Född 1971, bosatt i Stockholm. Francisco har tidigare varit ordförande för Latinamerikagrupperna.

Logotyper & pressbilder

Här hittar du våra grafiska riktlinjer, vår logotyp och pressbilder för användning i olika sammanhang.
Logotyp Pressbild, ordförande Klara Knapp Våra grafiska riktlinjer