Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare, förtroendevalda och aktivistgrupper.

Kansli

På kansliet i Stockholm arbetar våra medarbetare med folkbildning, opinionsbildning, politisk påverkan och vårt utvecklingssamarbete.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss!

Kontakt

Förtroendevalda

Latinamerikagruppernas styrelse består av minst 4 ordinarie ledamöter som väljs in på ett eller två år.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda.

Kontakt

Lokalgrupper & temagrupper

Latinamerikagrupperna finns på flera orter genom lokalgrupper och temagrupper.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra aktivistgrupper!

Kontakt

Press och media

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media.

Logotyper & grafiska riktlinjer

Här hittar du våra grafiska riktlinjer, samt mallar och logotyper att ladda ner.

Läs mer

Talespersoner & pressbilder

Här hittar du kontaktuppgifter till våra talespersoner och pressbilder för användning i olika sammanhang.

Läs mer

Debattartiklar, pressmeddelanden & uttalanden

Här hittar du våra debattartiklar, pressmeddelanden och uttalanden.

Läs mer

Latinamerika i fokus

Vi kämpar tillsammans

Maktordningar hänger ihop och förstärker varandra. Därför behöver vi människor göra det. Vi kämpar tillsammans med folkrörelser i Latinamerika för en hållbar värld fri från orättvisor och förtryck.
Läs mer

Latinamerika i fokus

Vi stärker folkrörelser

Makten tillhör folket. Därför stödjer vi folkrörelser i Latinamerika. De försvarar och förnyar demokratin. Vårt stöd underlättar för människor att organisera sig för att kunna försvara och utkräva sina rättigheter.
Läs mer

Latinamerika i fokus

Vi ger makt

Vi granskar och synliggör brott mot mänskliga rättigheter, särskilt de som svenska aktörer bidrar till. Vi uppmärksammar människors kamp för rättvisa och ett värdigt liv i Latinamerika och engagerar människor i Sverige att kräva förändring.
Läs mer

Viktig om Latinamerikagrupperna

Här hittar du information om hur föreningen är organiserad samt om hur vårt arbete styrs och och följs upp.

Föreningsdemokrati

Här kan du läsa om hur föreningen styrs och om hur beslut om verksamhetens inriktning och fokus fattas.
Läs mer

Uppföljning, granskning & kontroll

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att följa upp, granska och kontrollera föreningens arbete.
Läs mer

Styrdokument & riktlinjer

Här hittar du stadgar, verksamhetsberättelser och årsredovisningar.
Läs mer

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?