Är du medlem i Latinamerikagrupperna och har en förändring som du driva igenom? Vi guidar dig genom de viktigaste stegen!

Alla medlemmar, medlemsorganisationer eller lokalgrupper  får lämnar in motioner till årsmötet. Latinamerikagruppernas styrelse lämnar in sina förslag i form av propositioner. Stadgeändringsförslag är en kategori för sig, se längre ner på sidan.

Vad vill du ändra på eller utveckla eller uppnå?
Du kan motionera om allt som rör föreningens verksamhet, ställningstaganden och inriktning. Tänk på att årsmötet inte hanterar frågor som rör  en enskild aktivistgrupp eller en alltför specifik del av verksamheten. Inte heller bör motionerna detaljstyra styrelsens mandat.

Hur skall motionerna utformas?
En bra motionen beskriver kort och kärnfullt vad som är ett problemet, vad du vill uppnå och argument för din sak. Var tydlig med vad du vill ska fattas beslut om.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” då det fattas beslut om varje ”att-sats” för sig. Det är alltid bättre att ta upp bara ett ämne per motion. Medlem och lokalgrupp har rätt att lämna flera motioner om de vill, så att ibland kan det vara mera taktiskt att dela en fråga.

Checklista för motionärer:

  • Lyft förslag om sådant som årsmötet kan och bör besluta om.
  • Ta upp en fråga per motion.
  • Skriv en kort och relevant rubrik.
  • Skriv kort, kärnfullt och på enkel svenska vad du vill ändra på eller utveckla eller uppnå.
  • Använd en eller flera ”att-satser” som tydligt förklarar vad du vill ska fattas beslut om.
  • Underteckna med namn och ev. lokalgrupp/temagrupp eller organisation.

Vart ska förslagen skickas?
Motioner och stadgeändringsförslag ska skickas till arsmotet@latinamerikagrupperna.se inklistrade i e-postbrevet och som bifogade word-dokument.

Bara motioner och stadgeändringsförslag som har lämnas in senast två månader innan årsmötet behandlas. Anledningen är att på årsmötet skall ha en chans att sätta sig in i frågan. Motionärerna har rätt att göra tillägg eller ändringar i sina förslag fram till tre veckor innan årsmötet.

Fler artiklar du kanske gillar

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Välkommen på en storslagen kväll i solidaritetens tecken!

Vårens mest färgsprakande solidaritetsfest! Den 20:e maj i Folkets Hus, Sofielund, i Malmö.

· Nyheter, Evenemang

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 5 – Sveriges roll i förstörelsen av naturen

Vad har Sverige med diskriminering av natur och mänskliga rättigheter i Latinamerika att göra? I det sista avsnittet av Latinoamérica Testifica tar vi upp det viktiga perspektivet om Sveriges pensionsfonders problematiska investeringar, och vad du kan göra hemifrån för att förändra saker och ting.

· Podd

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 4 – Kampen för att legalisera abort

Legaliseringen av abort har diskuterats mer och mer i politiska utrymmen i Latinamerika de senaste åren. Vi pratar om de länder som har tagit steg framåt i frågan om abort, och de som snarare har gjort motsatsen. Slutligen, vad har ”la Marea Verde” med allt detta att göra?

· Podd

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 3 – Feminicidio och ojämlikhet mellan könen

I det här avsnittet tar vi upp frågan om allmän ojämlikhet mellan könen, och hur detta är relaterat till våld mot kvinnor. Vi förklarar de berömda termerna ”feminicidio” och ”NiUnaMenos”, och varför ojämställdheten fortsätter att växa i Latinamerika.

· Podd

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 2 – Livsfaran i att försvara naturen och sin mark

Den latinamerikanska kontinenten är den farligaste i världen för människor som försvarar miljön. Men vad är egentligen en miljörättsförsvarare? Och varför är de i sådan fara? Vi svarar på dessa frågor och flera därtill i det här avsnittet av Latinoamérica Testifica.

· Podd

Latinoamérica Testifica: Avsnitt 1 – Ojämlikhet och kampen om marken

Latinamerika är känt för sin bördiga mark och sitt goda klimat, men trots detta är det den mest ojämlika regionen i världen. Vi pratar om den orättvisa uppdelningen av mark och makt, och hur det kan komma sig att de som är mest beroende av sin mark är de som förlorar sina rättigheter.

· Podd

Aktivistskola – var med och stoppa AP-fondernas skadliga investeringar!

Vill du lära dig mer om AP-fondernas skadliga investeringar och vara med och stoppa dessa?

Kom på vår aktivistskola! Lär dig mer, träffa andra engagerade och utvidga din verktygslåda som aktivist. Inga förkunskaper krävs och du kan vara med via länk.

· Evenemang

Temagruppens motion vann i kategori ”Klimat -och miljörättvisa” i årets klimatriksdag

Latinamerikagruppernas temagruppen Buen Vivir och Naturens Rättigheter lämnade in en motion (motion 114) till 2022 års klimatriksdag om naturens rättigheter och skydd för miljöförsvarare. Motionen vann i sin kategori ”Klimat -och miljörättvisa” och var alltså en av tolv motioner som igår över lämnades till representanter för alla riksdagspartier utom SD.

· Nyheter