Latinamerikagruppernas kansli

Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Louise Hammerud Hamilton

tf verksamhetsledare
073-527 06 80

Jag ansvarar för att driva och utveckla verksamheten utifrån föreningens strategiska inriktning och uppnår uppsatta mål.

Kenneth Andersson

Ekonom

Jag ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.