Latinamerikagruppernas kansli

Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Oscar Barajas

Tillförordnad verksamhetsledare

oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se

Tel: 072-2514730

Utöver chef fungerar jag även som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper. Samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.

Déogratias William Girumugisha

Ekonom

girumugisha.deogratias@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-2514728

Jag ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.

Judith (Sori) Camacho Murillo

Kommunikatör

sori.lundqvist@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-2514731

Jag ansvarar för att samordna, planera och utveckla föreningens kommunikation.

Rodolfo Magne

Programansvarig

rodolfo.magne@latinamerikagrupperna.se
Tel: 076-4064414

Jag ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor.

Marlene Sosa Mercado

Programansvarig

marlene.sosamercado@latinamerikagrupperna.se
Tel: 072-0400724

Jag ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor.