Latinamerikagrupperna ger varje år ungdomar mellan 20-30 år möjligheten att göra en fyra månader lång praktik hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika.

Praktikens syfte och mål

Syftet med praktiken är att du som praktikant ska få ökad kunskap om Latinamerika och ett fördjupat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Så här fungerar praktiken

Vår praktik görs i vissa fall som en del av en ettårig folkhögskolekurs. För närvarande samarbetar vi med olika folkhögskolor. Anmälan till den kursen görs under höstterminen. Under vårterminen utlyser vi även en kortare praktik som är helt i vår regi.

Praktiken görs alltid hos en av våra samarbetsorganisationer varav många finns i landsbygdsområden, medan andra finns i större samhällen eller städer. Värdorganisation varierar från år till år och förutsättningarna är därmed också olika. De senaste åren har praktiken varit förlagd hos Bartolina Sisa i Bolivia, hos FENSUAGRO i Colombia, hos MST i Brasilen och hos CONAMURI i Paraguay.

Praktiken kräver hög grad av självständighet och under din praktiktid får du arbetsuppgifter som varierar beroende på praktikplats. Ibland jobbar du mer självständigt, ibland tillsammans i ett team, periodvis är det fokus på att observera och lära för att sedan kunna bidra och ta ansvar. Du kommer att ha en handledare som vägleder dig under praktiken. Arbetsuppgifter ges i första hand från den organisation som du gör praktik hos, men även från Latinamerikagruppernas kontor i Sverige.

All praktik avslutas med ett informationsuppdrag som görs i Sverige, då du som praktikant delar med dig av dina erfarenheter. Uppdraget planeras och genomförs av dig med stöd från Latinamerikagruppernas kansli. Arbetet kan till exempel vara att föreläsa på skolor, arbetsplatser och bibliotek, en utställning, en informativ app, eller kanske en informationskampanj.

 

Medverkande: Kalle Emanuelsson och Nathaly Mejia
Film: Jonas Westling

Finansiering av praktiken

Praktiken är en del av Universitets- och Högskolerådets praktikantprogram och finansieras av Sida genom Forum Syd. Latinamerikagrupperna står för resa, kost, logi, boende och omkostnader i samband med praktiken i Latinamerika.

Kravprofil

Grundkrav

  • Du är 20-30 år (Inga undantag för ålderskriteriet görs).
  • Du har inte tidigare deltagit i praktikantprogrammet genom någon annan organisation (finansierat via UHR).
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För nordiska medborgare gäller att de ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år vid avresan.
  • Du har inte tidigare varit anställd hos Latinamerikagrupperna.
  • Du har goda kunskaper i spanska (tal och skrift).

Meriterande

  • Du har varit aktiv i någon förening.
  • Du har varit i Latinamerika.
  • Du har erfarenhet av/utbildning inom globala frågor.
  • Du har erfarenhet av/ utbildning i journalistik, foto eller film.
  • Du har erfarenhet av kulturella utbyten.

Vi stävar efter en blandad praktikantgrupp med många olika erfarenheter representerade.

 


Vill du bli påmind om när nästa ansökan öppnar?

Fyll i din e-postadress så mejlar vi dig när nästa ansökan öppnar.


 

Har du specifika frågor om vår utlandspraktik så är du välkommen att kontakta oss.

Oscar Barajas, folkbildningsansvarig
E-post: oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
tel: 072-2514730