Tack för ditt stöd!

Med hjälp av din gåva fortsätter vi att synliggöra orättvisor och stödja människor som försvarar miljön och rätten till ett värdigt liv i Latinamerika.

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?