Våra fokusområden

Latinamerikagrupperna arbetar med att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Vårt arbete syftar också till att uppfylla flera av FN:s Globala mål.

Fattigdomsbekämpning

Fattigdomen ökar i Latinamerika, trots att det finns gott om odlingsbar mark och resurser för att uppfylla alla människors grundläggande rättigheter. Det som fattas är den politiska vilja att fördela makt och resurser jämlikt.

Läs mer

Demokrati & mänskliga rättigheter

De flesta länder i Latinamerika har demokratiskt valda regeringar. Ändå präglas regionen av bristande demokrati. Ojämlikheten är den största i världen och människors möjligheter att organisera sig och protestera är små.

Läs mer

Klimaträttvisa & hållbar utveckling

Klimatförändringar och miljöförstörelse bidrar till ökad fattigdom och utanförskap. Dagens miljö- och klimatpolitik är dock orättvis och gör inte upp med klimatkrisens verkliga orsaker.

Läs mer

Kampanj

Liv utan gift

Användningen av gifter i jordbruket skadar allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måste ta vårt ansvar att förändra detta – som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!
Vad kan jag göra?

Kampanj

#InteEttBrott

Att protestera mot social orättvisa är en mänsklig rättighet. Trots det behandlas miljö - och människorättsförsvarare i Latinamerika som brottslingar.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Schyssta Pensioner

Våra svenska AP-fonder investerar mångmiljardbelopp i jordbruksmark och gruvbolag i Latinamerika. Investeringar som bidrar till miljöförstöring, tvångsförflyttningar och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Rättvis vinhandel

Vi arbetar för att Systembolaget och svenska vinimportörer ska ta större ansvar för rättvisa arbetsvillkor på vingårdar i Afrika och Latinamerika.
Vad kan jag göra?

Så arbetar vi

Vi tror på folkbildning, solidaritet och samarbete som metoder för att uppnå förändring. När vi organiserar oss och samarbetar över nationsgränserna blir vår röst starkare och vår möjlighet att påverka beslutsfattare bättre.

Vi samarbetar med folkrörelser i Latinamerika

Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i Latinamerika genom att sprida kunskap om deras levnadsvillkor och kamp och genom att bidra till ökad förståelse för dagens alltmer globaliserad värld i Sverige.

Läs om våra samarbetsorganisationer

Vi utbildar och informerar

När medvetenheten ökar, ökar också engagemanget och viljan att förändra. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med olika former av utbildning och informationsspridning i Sverige.

Läs om vårt informationsarbete

Vi granskar och påverkar

Latinamerikagrupperna granskar hur väl Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter i Latinamerika och försöker påverka politiker och andra makthavare att bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Läs om vårt påverkansarbete

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?