Våra fokusområden

Latinamerikagrupperna arbetar med att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Vårt arbete syftar också till att uppfylla flera av FN:s Globala mål.

Fattigdomsbekämpning

Fattigdomen ökar i flera länder i Latinamerika. Trots att det finnas gott om odlingsbar mark och resurser för att uppfylla människors grundläggande rättigheter. Det som fattas är den politiska vilja hos de som har makten och kontrollen över resurserna.

Läs mer

Demokrati & mänskliga rättigheter

Så gott som alla länder i Latinamerika har demokratiskt valda regeringar. Ändå präglas regionen av bristande demokrati. Ojämlikheten är den största i världen och människors möjligheter att organisera sig och protestera mot orättvisor och ojämlikhet är små.

Klimaträttvisa & hållbar utveckling

På Latinamerikas landsbygd är många människor helt eller delvis beroende av naturresurserna för sin försörjning. Klimatförändringar och miljöförstörelse minskar deras möjligheter att försörja sig, och bidrar till ökad fattigdom. 

Kampanj

Liv utan gift

Användningen av gifter i jordbruket skadar allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måste ta vårt ansvar att förändra detta – som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!
Vad kan jag göra?

Kampanj

#InteEttBrott

Att protestera mot social orättvisa är en mänsklig rättighet. Trots det behandlas miljö - och människorättsförsvarare i Latinamerika som brottslingar.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Schyssta Pensioner

Våra svenska AP-fonder investerar mångmiljardbelopp i jordbruksmark och gruvbolag i Latinamerika. Investeringar som bidrar till miljöförstöring, tvångsförflyttningar och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Rättvis vinhandel

Vi arbetar för att Systembolaget och svenska vinimportörer ska ta större ansvar för rättvisa arbetsvillkor på vingårdar i Afrika och Latinamerika.
Vad kan jag göra?

Så arbetar vi

Vi tror på folkbildning, solidaritet och samarbete som metoder för att uppnå förändring. När vi organiserar oss och samarbetar över nationsgränserna blir vår röst starkare och vår möjlighet att påverka beslutsfattare bättre.

Vi samarbetar med folkrörelser i Latinamerika

Latinamerikagrupperna arbetar med långsiktigt utvecklingssamarbete för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vi stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor möjlighet att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Läs om vårt utvecklingssamarbete

Vi utbildar och informerar

När medvetenheten ökar, ökar också engagemanget och viljan att förändra. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med olika former av utbildning och informationsspridning i Sverige.

Läs om vårt informationsarbete

Vi granskar och påverkar

Latinamerikagrupperna granskar hur väl Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter i Latinamerika och försöker påverka politiker och andra makthavare att bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Läs om vårt påverkansarbete

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?