Latinamerikagruppernas arbete för fattigdomsbekämpning