En betydande del av Sveriges import av livsmedel och djurfoder kommer från Latinamerika. Grödor som ofta produceras med kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU på grund av dess negativa påverkan på människor och miljö.

Sverige har även ett ansvar som medborgare, konsumenter, importörer och investerare att ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med kampanjen ”Liv utan gift”.

På Latinamerikas landsbygd lämnar allt fler människor sina marker på grund av sjukdomar eller för att deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten. En annan anledning till den ökande migrationen till regionens städer är det eskalerande våldet mot de småbrukare som organiserar sig och kräver rätten till en småskalig, lokal och giftfri matproduktion.

Det ökade intresset för ekologiska produkter i Sverige är viktigt, men inte tillräckligt. För att förändra situationen krävs att människor på den latinamerikanska landsbygden får möjlighet att påverka beslut som rör dem själva. De folkrörelser som arbetar för detta behöver långsiktigt stöd och hjälp att göra sina röster hörda. Även den svenska staten har en juridiskt skyldig att säkra att inga svenska aktörers verksamhet bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter någon annanstans i världen.

Material:

Latinamerikagruppernas krav:

Enligt EU:s regler får mat som besprutats med bekämpningsmedel som är olagliga inom EU, ändå importeras utifrån så länge resthalterna av kemikalierna i maten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden. Därför kräver vi:

Att Sverige och svenska aktörer tar sitt ansvar för att stoppa importen av livsmedel som besprutats med bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU.

Världens mest sålda bekämpningsmedel glyfosat har allvarliga effekter på människors hälsa och miljön, men är idag lagligt i Sverige, EU och Latinamerika. Därför kräver vi:

Att försiktighetsprincipen ska gälla vid användande av bekämpningsmedel och att glyfosat därför bör förbjudas inom Sverige, EU och globalt.

De svenska allmänna pensionsfonderna investerar idag delar av våra gemensamma pensionspengar i företag som producerar giftiga bekämpningsmedel. Därför kräver vi:

Att Sveriges allmänna pensionsfonder slutar att investera i företag som producerar och säljer de miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedlen glyfosat och parakvat.

Vad kan du göra?

Här finns exempel på olika sätt du kan engagera dig för allas rätt till ett liv utan gift.

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?