Kvinnoorganisationen Bartolina Sisa samlar ett stort antal gräsrotsorganisationer över hela Bolivia och arbetar för att stärka urfolks rättigheter och kvinnors möjlighet att nå beslutsfattande positioner i samhället.

Trots att de allmänna levnadsvillkoren i Bolivia förbättrade rejält under Morales tid vid makten kvarstår stor ojämlikhet mellan stad och landsbygd, olika sociala grupper, och mellan män och kvinnor. Cirka 60 procent av landets landsbygdsbefolkning, där kvinnor är i majoritet, lever i fattigdom och trots stärkta rättigheter för landets urfolk är de fortfarande en särskilt utsatt grupp, både socialt och ekonomiskt.

Latinamerikagruppernas samarbete med kvinnoorganisationen Bartolina Sisa

I Bolivia samarbetar Latinamerikagrupperna med kvinnoorganisationen La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” sedan år 2017. Fram till 2022 gav vi ekonomiskt stöd till projekt som gav fler urfolkskvinnor kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig, försvara och kräva sina rättigheter. Idag bidrar vi framför att till att lyfta deras röster och perspektiv i Sverige.

Organisationen som grundades den 10 januari 1980 i La Paz är uppkallad efter Aymara-hjältinnan Bartolina Sisa som under 1700-talet ledde ett uppror mot spanjorerna tillsammans med sin svägerska och sin make Julian Apaza (Tupac Katari) anses vara en av Sydamerikas första organisationer för landsbygdskvinnor. Organisationen består idag av 26 grupper och arbetar för att stärka urfolks rättigheter och kvinnors möjlighet att nå beslutsfattande positioner i samhället.

Bartolina Sisa var som enda kvinnoorganisation med och grundade Movimiento Al Socialismo (MAS) år 1995. År 2007 fick organisationen en jämbördig ställning med fakföreningsrörelsen Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) och blev därmed den mest framstående kvinnoorganisationen i Evo Morales såså kallade ”förändringsprocess”.

Fler artiklar du kanske gillar

Docent Anders Burman berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Bolivia

Latinamerikagrupperna samarbetar med kvinno- och urfolksrörelsen Bartolina Sisa i Bolivia. För att skapa större förståelse om situationen för miljö-och människorättsförsvarare i Bolivia vill vi inkludera olika perspektiv. Därför ringer vi upp Anders Burman, docent i humanekologi på Institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet.

· Nyheter

Solidaridad con nuestras hermanas y hermanos bolivianos

Solidaridad Suecia América Latina expresa nuestra solidaridad con nuestras copartes y otras organizaciones que son perseguidas por su posición política. Pedimos a la comunidad internacional que vigile, que los derechos humanos sean respetados en este tiempo turbulento.

· Debatt & opinion

Valutgång mobiliserar organisationen Bartolina Sisa

Praktikanterna Louise Gripenberg och Emil Wenlöf berättar om kvinno- och urfolkrörelsen Bartolina Sisas åsikter om Evo Morales och den rådande politiska situationen i Bolivia.

· Nyheter

Ny verksamhetsledare, fortsatt samarbete och ett litet mötesbord

På årets andra styrelsemöte närvarade kansliets nya verksamhetsledare Anna Barkered. Många intressanta diskussioner fördes och viktiga beslut fattades. Läs Julia Fyrs rapport från mötet.

· Nyheter

En hälsning från våra praktikanter

Varje år skickar Latinamerikagrupperna svenska ungdomar att praktisera hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. Här kommer en hälsning från årets glada gäng.

· Nyheter

Bolivias kvinnor följer i urfolkskrigarens spår

Trots lagar om könskvotering har kvinnor i Bolivia fortfarande begränsat politiskt inflytande. Med stöd från Latinamerikagrupperna arbetar landets urfolkskvinnor för att förändra situationen.

· Nyheter
Markus Malm, verksamhetsledare Foto: Sori Lundqvist

Arbetsplatsen som vill sätta Latinamerika på kartan

Latinamerikagrupperna är idag en organisation som, med en tredjedel så liten ekonomi, ändå fortsätter att vara en stark röst i civilsamhället, har lojala medlemmar, kunnig personal och stödjer bra organisationer i Latinamerika, säger den avgående verksamhetsledaren Markus Malm.

· Nyheter

Toppmöte för en avkoloniserande kommunikation

Urfolksorganisationer från hela den amerikanska kontinenten har samlats för att utbyta tankar kring kommunikationsstrategier. Latinamerikagruppernas samarbetspartners, Waqib’Kej från Guatemala och Pueblo Kayambi från Ecuador är på plats.

· Nyheter
Carmen Blanco och Rodolfo Magne samtalar med Lari Honkanen om avkolonialisering i Latinamerikapodden.

Vad innebär avkolonisering?

Latinamerika avkoloniserades formellt på 1800-talet, men den mentala och kulturella avkoloniseringen pågår idag. Vad krävs för att Latinamerika ska kunna frigöra sig från sina koloniala strukturer och tankegods? Hör Carmen Blanco och Rodolfo Magne.

· Podd

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?