Waqib´ Kej´s presskonferens var välbesökt. Foto: Lari Honkanen/Latinamerikagrupperna

Flera urfolk i Latinamerika delar en syn på samhällsutveckling som skiljer sig från den som i övrigt råder över världen idag. I motsats till den dominerande modellen för utveckling, som fokuserar på ekonomiskt vinst, menar urfolken att det bör finnas en balans i relationen mellan människan och naturen. Denna vision omfattas i begreppet ”Buen Vivir”.

Buen Vivir är en livsfilosofi lika mycket som en social och politisk rörelse. Löst kan det översättas till ”det goda levnadssättet”. I förslaget om Buen Vivir ifrågasätter urfolken den samhällsmodell som växte fram under kolonialismen. De menar att modellen bygger på västerländska ideal med en inneboende tro på att samhället endast går att utveckla genom ekonomisk tillväxt. En tillväxt som ofta sker  på bekostnad av människor och miljö. Buen Vivir bygger istället på principer om jämlikhet och hållbarhet och handlar om att bygga rättvisa samhällen, bestående av jämställda relationer mellan alla individer och i harmoni med naturen. Fokus ligger på kollektivet och att beslut ska fattas för och av alla medborgare, i ömsesidig respekt.

Våra samarbetsorganisationers arbete

Här kan du läsa om hur våra samarbetsorganisationer arbetar i sina respektive länder.

Guatemala

Under flera år har Latinamerikagrupperna samarbetat med urfolksorganisationen Waqib’Kej i Guatemala. Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej är ett nätverk som består av cirka 20 olika urfolks- och bondeorganisationer. Nätverket finns i 17 av landets 22 regioner och har under senare år etablerat sig som det starkaste urfolksnätverket i Guatemala. Dess olika medlemsorganisationer har olika inriktningar och arbetsområden men delar samma samhällsvision – att stärka urfolkens röst och kräva deras individuella och kollektiva rättigheter.

Ecuador

Latinamerikagrupperna har sedan år 2016 samarbetat med organisationen Pueblo Kayambi i Ecuador, som organiserar Kayambifolket i de ecuadorianska Anderna. Deras huvudfrågor är rätten till vatten, demokrati och tvåspråkig interkulturell utbildning. Pueblo Kayambi anordnar ledarskapsutbildningar i teman som jämställdhet, mänskliga rättigheter och kulturbevarande. De arbetar även aktivt för att öka kvinnor och ungdomars deltagande i politiken.

Bolivia

Latinamerikagrupperna påbörjade sitt samarbete med organisationen Bartolina Sisa i Bolivia under 2017. Bartolina Sisa är en Boliviansk kvinnoorganisation som arbetar för urfolks rättigheter och för att få fler kvinnor i beslutsfattande positioner på olika nivåer i landet. Bartolina Sisa organiserar och samlar ett stort antal gräsrotsorganisationer över hela Bolivia. De är en referent på nationell och internationell nivå när det gäller urfolks rättigheter. Organisationen har ett starkt opinionsarbete riktat mot FN.

Fler artiklar du kanske gillar

Följ med på praktik till Latinamerika!

Ta chansen och ansök nu till Latinamerikagruppernas utlandspraktik under hösten 2020. Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år att få en fördjupad kunskap om miljö- och rättvisefrågor genom praktik i Latinamerika.

· Jobb & praktik

Ny verksamhetsledare, fortsatt samarbete och ett litet mötesbord

På årets andra styrelsemöte närvarade kansliets nya verksamhetsledare Anna Barkered. Många intressanta diskussioner fördes och viktiga beslut fattades. Läs Julia Fyrs rapport från mötet.

· Nyheter
Vattenkraftverket Hidro Xacbal Delta, Guatemala.

Guatemalas urfolk kraftsamlar mot regeringens gröna energisatsning

Guatemalas regering lyfter fram vattenkraft som ett hållbart alternativ och en ekonomisk motor för landet. De boende i området menar tvärtom att satsningen ökar fattigdomen, förorenar miljön och skadar mayafolkens levnadssätt.

· Reportage från Latinamerika

Om mapuchekonflikten

Hör historien om mapuchekonflikten, från tidiga invasionsförsök fram till våra dagars kamp för rättigheter. Om hur befrielsen av Chile och Argentina blev till en tillvaro i reservatssystem för mapuchefolket. Med Jorge Calbucura och gästspel av Miriam Hualquilao.

· Podd

Vi kräver att FN stoppar folkmorden och avskogningen i Amazonas

”Det finns ett akut behov av internationellt beskydd från FN för att hindra ytterligare folkmord, skövling av regnskog och kränkningar av befolkningens rättigheter, samt för att utkräva ansvar för de kränkningar av mänskliga rättigheter, brott och folkmord som redan har skett”, skriver Silvia Ana González och Carmen Blanco Valer för Latinamerikagruppernas temagrupp Buen Vivir & Naturens Rättigheter.

· Nyheter, Opinion
Timimie Märak med same- och transflaggorna i bakgrunden. Foto: Love Prelog

Timimie Märak: Tvåsjälad same

Efter att som praktikant ha tillbringat fem månader med urfolksrörelsen i Ecuador började Hanna Rissler intressera sig för urfolkens kamp i Sverige. Hon bestämde träff med Timimie Märak, same och queeraktivist, för ett samtal om vikten av språket och kollektivet.

· Nyheter

Bolivias kvinnor följer i urfolkskrigarens spår

Trots lagar om könskvotering har kvinnor i Bolivia fortfarande begränsat politiskt inflytande. Med stöd från Latinamerikagrupperna arbetar landets urfolkskvinnor för att förändra situationen.

· Reportage från Latinamerika
Kulturella fester är en glädjefylld del av Sisas arbete med urfolksrörelsen. Här deltar hon i dans med kichwafolket. Tupparna fångade i den traditionella vårleken är en viktig del av den andinska vårfesten Pawkar Raymi. Foto Elli Viljanen.

”Vi är inte aktivister – vi är revolutionärer!”

Sisa Contento i Ecuador blev bortförd av polis under en fredlig manifestation för urfolks rättigheter och senare frisläppt. Flera av hennes kamrater sitter fortfarande häktade. Läs intervjun som vår praktikant Elli Viljanen har skrivit.

· Reportage från Latinamerika
Etsa Salvio Franklin Sharupi Tapuy i demonstrationståg med urfolksnätverket Conaie i Ecuador. Foto: Anne-Gaël Bilhaut

Ungdomsledaren från regnskogen: ”Vi är rebeller i blodet”

Latinamerikagruppernas praktikant Alexandra Jerlstad har träffat ungdomsledaren Etsa Salvio Franklin Sharupi Tapuy från Amazonas i Ecuador.

· Reportage från Latinamerika
Esther Yumbay leder en förening för urfolks rättigheter i Ecuador. Foto Elli Viljanen.


”De kallade mig indian”

Trots att hon som barn blev utsatt för rasism och diskriminering, vägrade Esther Yumbay att dölja sin identitet som urfolk. Läs porträttet som vår praktikant Elli Viljanen har skrivit.

· Reportage från Latinamerika