Conaie är den största urfolksrättsorganisationen i Ecuador och benämns ofta som den bäst organiserade och mest inflytelserika urfolksrörelsen i hela Latinamerika. Totalt representerar Conaie 18 folk och 15 nationaliteter, samt når ut till ungefär 9000 samhällen runt om i Ecuador.

Latinamerikagrupperna har samarbetat med Conaie under flera olika perioder, senast med start från 2022. Samarbetet har nu fokus på tre huvudområden, bland annat att utbilda och stärka kvinnor och ungdomar. Urfolksgrupper i Ecuador har länge marginaliserats. Generellt sett befinner de sig längst ner på den socioekonomiska stegen och utsätts för diskriminering på flera nivåer i samhället. Majoriteten av urfolksbefolkingen bor på landsbygden och försörjer sig som småskaliga jordbrukare. De landsbygdsområden som är bebodda av urfolk är fattigare, har sämre tillgång till fungerande infrastruktur, samt sämre tillgång till basala samhällsfunktioner såsom hälsovård och utbildning. Ett annat problem för Ecuadors urfolk är utvinningen av naturresurser som hotar deras rätt till liv och hälsa.

Kort om organisationen

Conaie är ett nationellt urfolksförbund som grundades år 1986 med syftet att förstärka urfolkens rättigheter i Ecuador. Förbundet består av tre underorganisationer som företräder varsin del av landet; Confeniae (amazonas), Ecuarunari (anderna) och Conaice (kusten och den svarta minoritetsbefolkningen). Totalt representerar Conaie 18 folk och 15 nationaliteter, samt når ut till ungefär 9000 samhällen runt om i Ecuador. Conaies styrelse är därmed den högsta kollektiva instansen för styrning, lagstiftning och jurisdiktion för urfolken i landet. Conaie arbetar bland annat med att bekämpa neoliberala och postkoloniala maktstrukturer, samt diskriminering mot urfolken. De vill skydda urbefolkningens mark och territorium från exploatering av naturresurser, samt främja urfolkens egenmakt och identitet. Detta gör de genom att representera urfolken politiskt och vara en enad röst mot regering och företag. Conaie anordnar workshops, utbildningar, informationsmöten och stöttar lokala initiativ. Det praktiska arbetet ute i territorierna utförs av mindre organisationer och samhällena själva i samarbete med Conaie. År 1996 var även Conaie med och lanserade Pachakutik Plurinational Unity Movement, vilket är ett politiskt parti bestående av diverse sociala rörelser som bland annat representerar urfolk och småskaliga lantbrukare. I det senaste valet år 2021 fick Pachakutik stora framgångar och vann 27 platser av 137 i nationalförsamlingen.

Några av organisationens milstolpar

Conaie har under åren organiserat ett stort antal urfolks- och landsbygdsuppror, där tusentals människor har anslutit och marscherat mot Ecuadors huvudstad Quito. Under dessa uppror har Conaie bland annat ställt krav på markrättigheter och plurinationalism, samtidigt som de protesterade mot korruption, avreglering, privatisering och förhöjda levnadskostnader. År 1990 organiserade Conaie det största upproret i Ecuadors historia och som också gjorde att urfolken började anses som politiska aktörer på nationell nivå. Folket blockerade vägarna med träd och stenblock. Transportsystemet förlamades och landet stängdes ner i en veckas tid. Regeringen blev tillslut tvungen att ge efter och möta Conaies ledare i förhandlingar gällande tvåspråkig utbildning, jordbruksreformer och erkännande av den plurinationella staten Ecuador. Upproret har används som en mall för hur senare uppror kom att genomföras. En annan milstople var år 1997 då Conaie ledde två dagar med protester och tillsammans med Pachakutik krävde en konstitutionell reform. Detta resulterade i en ny konstitution från år 1998 som definierade Ecuador som en multietnisk och mångkulturell stat. Konstitutionen ger även urfolken rätten att bland annat delta i beslut som rör exploatering av naturresurser på deras mark, samt rätt till en del av intäkterna. Trots Conaie och Pachakutiks triumf så har regeringen upprepade gånger ignorerat dessa nya urfolkssrättigheter och sålt kommunal mark till företag för exploatering av naturresurser.

Latinamerikagrupperna samarbete med Conaie

Latinamerikagrupperna har samarbetat med Conaie under flera olika perioder, senast med start från 2022. Denna gång har samarbetet fokus på tre huvudområden:

  • att utbilda och stärka ledningen i de olika urfolksamhällena,
  • att utbilda och stärka kvinnor och ungdomar, samt öka deras deltagande i samhället,
  • att utföra politiska aktiviteter för främja den plurinationella staten, samt ställa krav på den ecuadorianska staten gällande bland annat försvaret av territorier, vatten, och hälsa.

Vårt stöd ger fler människor kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig, försvara och kräva sina rättigheter.

Fler artiklar du kanske gillar

Internationella kvinnodagen 8 mars – för solidaritet med kvinnors kamp världen över

Intervju med vice ordförande på CONAIE Zenaida Yasacama om hennes arbete på CONAIE och hennes personliga drömmar och ambitioner av våra utlandspraktikanter i Ecuador Nina Rodriguez, Lena Högberg, Amanda Persson och Joel Rygler.

· Nyheter, Jobb & praktik

Intervju med Susana Toj Castro, aktivist och medlem i urfolks- och småbrukarorganisationen Waqib’ Kej, Guatemala

Intervju med Susana Toj Castro, aktivist och medlem i urfolks- och småbrukarorganisationen Waqib’ Kej, av våra utlandspraktikanter i Guatemala Emma Ekwall, Per Eklund och Elin Sandlund.

· Nyheter, Jobb & praktik

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS – FÖR SOLIDARITET MED KVINNORS KAMP VÄRLDEN ÖVER! INTERVJU FRÅN BOLIVIA

Intervju med Gabriel Jancko, medlem i kvinnoorganisationen Bartolina Sisa, av våra utlandspraktikanter i Bolivia Abigail Tapia Engström, Fanny Hagberg och Vera Austrell.

· Nyheter, Jobb & praktik

Konflikt om oljeutvinningen i Amazonas skördar ännu ett liv i Ecuador

Ytterligare en social ledare är mördad. denna gång medlem i Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conaie i Ecuador. Eduardo Mendúa, en av ledarna för ursprungsfolken i Ecuador, mördades utanför sitt hem kl. 17 på söndagseftermiddagen den 26:e februari 2023.

· Nyheter

Covid-19 pandemins påverkan på Ecuadors urfolk

Joanna Lindell, praktikant hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conaie bloggar om Covid-19 pandemins påverkan på Ecuadors urfolk.

· Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Patricia Gualinga tilldelas Olof Palmepriset 2022

Idag gläds vi över nyheten att Patricia Gualinga tilldelats Olof Palmepriset 2022 för sitt modiga ledarskap för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter!

· Nyheter

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Nyheter

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Nyheter

Miljökatastrofen som kallats för Regnskogens Tjernobyl

Latinamerikagrupperna har följt Chevronfallet i över 10 år. Här har vi samlat information om ett av världens största rättsfall om miljöförstöring.

· Nyheter

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?