Numera måste alla glyfosatprodukter förses med denna cancervarning i Kalifornien. Foto Lari Honkanen