Latinamerikagrupperna stödjer folkens kamp för rättvisa genom att…

Vi stärker folkrörelser

För att marginaliserade människors rättigheter ska respekteras, krävs ett starkt civilsamhälle som kan påverka.

Vi stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor på landsbygden, framför allt ungdomar och kvinnor, möjligheter att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Vi lyfter röster som sällan hörs

Vi ger röst till människor och lyfter perspektiv som annars sällan hörs i Sverige.

Vi granskar svenska aktörers agerande i Latinamerika och försöker få beslutsfattare att agera i enlighet med internationella konventioner.

Vi bidrar till internationell solidaritet

Vi synliggör kopplingen mellan en orättvis fördelning av makt och resurser, och fattigdom och utsatthet.

Vi lyfter globala lösningar på dagens globala problem och stärker banden mellan kontinenterna genom olika former av utbyten.

Fokusområden

Rätten att protestera

Latinamerika toppar listan över världens farligaste platser för miljö- och människorättsförsvarare.

Fokusområden

Rätten till mat, mark och territorium

Latinamerika fortsätter att vara världens mest ojämlika region.

Fokusområden

Klimaträttvisa och hållbar utveckling

De som drabbas hårdast av miljöförstörelse och klimatförändringar har minst inflytande i debatten.

Kampanj

SCHYSSTA PENSIONER

Ta ställning för att våra pensionspengar ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Liv utan gift

Användningen av gifter i jordbruket skadar allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måste ta vårt ansvar att förändra detta – som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!
Vad kan jag göra?

Kampanj

Rättvis vinhandel

Vi arbetar för att Systembolaget och svenska vinimportörer ska ta större ansvar för rättvisa arbetsvillkor på vingårdar i Afrika och Latinamerika.
Vad kan jag göra?

Latinamerikagrupperna bedriver...

Utvecklingssamarbete i Latinamerika

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan samarbetar istället med etablerade folkrörelser.

Vårt stöd går till exempel till ledarskapsutbildningar och demokratiskolor, opinionsbildningsarbete samt till utbyten och nätverk.

Läs mer

Praktikantverksamhet

Varje år skickar vi ungdomar på praktik hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika.

Efter avslutad praktik informerar praktikanterna om sina erfarenheter på bland annat skolor, arbetsplatser och bibliotek.

Läs mer

Tar fram rapporter & informationsmaterial

Kunskap är makt. Fördjupa dig i våra frågor. Här hittar du ett urval av våra rapporter och informationsmaterial.

Läs mer

Skriver debattartiklar & uttalanden

Här hittar du våra senaste debattartiklar och uttalanden.

Läs mer

Har lokal- & temagrupper

För dig som vill agera lokalt eller brinner för en särskild fråga eller ett specifikt land har i personalgrupper och temagrupper runt om i landet.

Hitta din grupp

Samlar in pengar

Insamlingen från privatpersoner, organisationer, företag och stiftelser är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vårt utvecklingssamarbete i Latinamerika.

Läs mer