Latinamerikagrupperna står upp för människors rätt till mat och mark och arbetar för en småskalig, lokal och giftfri matproduktion. Tillsammans med folkrörelser i Latinamerika uppmärksammar vi hur makten över det globala systemet för produktion och konsumtion av mat är orättvist fördelad. Det gör vi dels genom ekonomiska bidrag som gör folkrörelsernas verksamhet möjlig, och dels genom att se till att deras röster hörs i Latinamerika, i EU och i Sverige.

Du kan:

Våra krav

Enligt EU:s regler får mat som besprutats med bekämpningsmedel som är olagliga inom EU, ändå importeras utifrån så länge resthalterna av kemikalierna i maten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden. Därför kräver vi:

Att Sverige och svenska aktörer tar sitt ansvar för att stoppa importen av livsmedel som besprutats med bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU.

Världens mest sålda bekämpningsmedel glyfosat har allvarliga effekter på människors hälsa och miljön, men är idag lagligt i Sverige, EU och Latinamerika. Därför kräver vi:

Att försiktighetsprincipen ska gälla vid användande av bekämpningsmedel och att glyfosat därför bör förbjudas inom Sverige, EU och globalt.

De svenska allmänna pensionsfonderna investerar idag delar av våra gemensamma pensionspengar i företag som producerar giftiga bekämpningsmedel. Därför kräver vi:

Att Sveriges allmänna pensionsfonder slutar att investera i företag som producerar och säljer de miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedlen glyfosat och parakvat.

 

Bakgrund

Över hela den latinamerikanska kontinenten produceras livsmedel, som senare säljs i bland annat Sverige, med bekämpningsmedel som allvarligt skadar människor och miljö. Småbrukare, lantarbetare och urfolk som bor i närheten av besprutade fält ser familjemedlemmar bli sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten. I förlängningen blir det allt svårare för dem att själva odla utan kemiska bekämpningsmedel.

Befolkningen på landsbygden i Latinamerika saknar inflytande över beslut som påverkar deras rättigheter. Stora transnationella jordbruksföretag arbetar aktivt med lobbyverksamhet och har ofta ett nära samarbete med ländernas regeringar. Den storskaliga jordbruksmodellen, som dessa företag representerar, tränger undan människor för att ge plats åt kemikaliekrävande monokulturer.

För att förändra situationen krävs att människor på den latinamerikanska landsbygden får möjlighet att påverka beslut som rör dem själva. De folkrörelser som arbetar för detta behöver långsiktigt stöd och hjälp att göra sina röster hörda. Sverige, tillsammans med andra länder i det globala nord, har även ett ansvar som medborgare, konsumenter, importörer och investerare att ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med kampanjen Liv utan gift.

Berättelser

Catalina Fernández visar stolt upp den grönskande naturen i reservatet. Foto: Sori Lundqvist
Läs om Catalina Fernández och hennes kamp för att hålla gifterna från det intilliggande sojafältet borta från hennes reservat.
"De multinationella företagen förgiftar och tömmer våra floder på vatten" säger småbrukarledaren Jorge Gonzalez. Foto: Sori Lundqvist
Läs om småbrukarledaren Jorge Gonzalez i Guatemala som protesterar mot ett stort bananföretag för att deras vatten förgiftas.

 

Hero Perez är koordinatör på småbrukarorganisationen ANC på Dominikanska Republiken. Foto: Lari Honkanen
Läs om Hero Perez på Dominikanska Republiken som berättar om hur människor och djur blir sjuka på grund av gifterna som används på de stora plantagen.

 

 

Lantarbetare besprutar jordbruksgift utan skyddsutrutsning på Dominikanska Republiken. Foto: Lari Honkanen
Läs om världens vanligaste bekämpningsmedel glyfosat som sannolikt är cancerframkallande.

Vad kan du göra?

Här finns exempel på olika sätt du kan engagera dig för allas rätt till ett liv utan gift.

Gå med i Latinamerikagrupperna!

Bli en del av vår förening och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem nu

Skicka en insändare till din lokaltidning

Uppmana Sveriges regering att förbjuda glyfosat i EU.

Använd färdig insändare

Skriv under vår namninsamling

Skriv under medborgarinitiativet för att ämnet glyfosat ska förbjudas inom EU.

Skriv under

Skriv en insändare eller debattartikel

Gör människor uppmärksamma på problemen med gifter i jordbruket.

Tips på hur du kan skriva

Bidra ekonomiskt

Genom att ge en gåva kan du stärka urfolks och småbrukares arbete mot kemiska bekämpningsmedel i Latinamerika.

Skänk en gåva

Uppmärksamma andra på problemet

Prata med människor i din närhet om maten vi äter och var den kommer ifrån.

Kontakta din matbutik

Hör med din lokala matbutik hur de arbetar för att undvika kemiska bekämpningsmedel och föreslå förändringar.

Engagera dig för en rättvis värld!

Fler sätt att stödja