image

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.

Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och
synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Vi som jobbar på Latinamerikagrupperna

Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Anna Barkered

Generalsekreterare

Ansvarar för att leda och utveckla föreningens arbete i Sverige och i Latinamerika.

Déogratias William Girumugisha

Ekonomiansvarig

Ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.

Sori Lundqvist

Kommunikationsansvarig

Ansvarar för att samordna, planera och utveckla föreningens kommunikation och insamling.

Oscar Barajas

Folkbildningsansvarig

Fungerar som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper. Samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.

Pedro Muñoz

Ekonomiansvarig

Ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.

Rodolfo Magne

Programansvarig (vikarierande)

Ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor. 

Marlene Sosa Mercado

Programansvarig

Ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor. 

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper.

Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá.

Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet.

1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna.
2018
slider image

50 år av solidaritet!

2018 firar vi 50 år som solidaritetsförening men trots förändringar är vissa saker de samma; stödet till Latinamerikas folk och tron på att en annan värld är möjlig.

Vår styrelse

Latinamerikagruppernas styrelse tar beslut om föreningens arbete och inriktning. Styrelseprotokoll skickas ut efter önskemål. Kontakta kansliet.

Julia Qwist

President

Född 1986, arbetssökande bosatt i Stockholm. Aktivist i Malmö- och Stockholms lokalgrupp. Deltog år 2014 som representant för Latinamerikagrupperna på De jordlösas rörelses (MST) ledarskapsutbildning i Brasilien, samt på det alternativa klimattoppmötet i samband med COP20 i Lima. Styrelseledamot i Latinamerikagrupperna under 2015. Ordförande sedan 2018.

Klara Knapp

President

Karin Lidström

Board member
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.

Linnea Kronebrant

Board member

Född 1990, bosatt i Umeå. Processledare som varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2013, i Göteborgs lokalgrupp samt i temagruppen “Buen Vivir och Naturens Rättigheter”. Praktik med Jordens Vänner i Ecuador från september 2017 till februari 2018. Styrelsemedlem sedan 2018.

Alfonso Cornejo

Board member

Laura Lindholm

Board member

Andres Gomez

Board member

Karin Grann

Board member

Louise Hammerud Hamilton

Board member

Stephanie Lobos

Board member

Alexandra Iriarte

Convening internal auditor

Linnea Rohlin

Board member and chair of the election committee

Sanna Lucas

Nominating committee

Fransisco Contreras

Nominating committee

Per Hedlund

Nominating committee

Viktiga dokument

Transparens och trovärdighet är viktigt för oss.
Som medlem, givare och finansiär ska du känna dig trygg i att föreningens arbete sker på ett demokratiskt sätt samt att ditt stöd till vår insamling kommer fram och används på rätt sätt.
Läs mer om vår uppföljning, granskning och kontroll Här hittar du våra styrande dokument Öppna 2018 års årsmötesprotokoll Öppna 2017 års revisionsberättelse